O NARODNÍ KLASTROVÉ ASOCIACI

Národní klastrová asociace (NCA) sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Mise NCA

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a...

 

AKTUALITY NCA

30.11.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Workshop projektu KETGATE

Národní klastrová asociace (NCA), jako jeden z 8 partnerů ze zemí Středoevropského regionu uspořádala úvodní workshop projektu KATEGATE – „Středoevropská brána ke klíčovým technologiím pro malé a střední podniky – nastartování nadnárodního inovačního ekosystému v klíčových…

 
27.11.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Pozvánka na Workshop projektu KETGATE

Národní klastrová asociace Vás jménem všech 8 partnerů ze zemí Středoevropského regionu zve na úvodní workshop projektu KATEGATE – „Středoevropská brána ke klíčovým technologiím pro malé a střední podniky – nastartování nadnárodního inovačního ekosystému v klíčových technologiích…

 
6.9.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Pozvánka Den klastrů v Zlínském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou managementu a ekonomiky připravují Den klastrů ve Zlínském kraji. Středa 4/10/2017 Faktulata managemntu a ekonomiky, UTB ve Zlíně Po úspěšných akcích v Pardubickém, Středočeském a Jihomoravském kraji…

 
25.8.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Den klastrů ve Zlínském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně Vás zvou na akci „Den klastrů ve Zlínském kraji“.

 
23.8.2017 Autor: Národní klastrová asociace

KETGATE

Národní klastrová asociace je od července 2017 partnerem projektu KETGATE spolufinancovaného z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt KETGATE - v duchu svého názvu - otevírá přístup malým a středním podnikům (MSP) k využití klíčových technologií (Key Enabling Technologies - KETs) v zájmu…

 
 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…