AKTUALITY NCA

27.11.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Workshop projektu KETGATE

Národní klastrová asociace Vás jménem všech 8 partnerů ze zemí Středoevropského regionu zve na úvodní workshop projektu KATEGATE – „Středoevropská brána ke klíčovým technologiím pro malé a střední podniky – nastartování nadnárodního inovačního ekosystému v klíčových technologiích…

 
6.9.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Pozvánka Den klastrů v Zlínském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou managementu a ekonomiky připravují Den klastrů ve Zlínském kraji. Středa 4/10/2017 Faktulata managemntu a ekonomiky, UTB ve Zlíně Po úspěšných akcích v Pardubickém, Středočeském a Jihomoravském kraji…

 
25.8.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Den klastrů ve Zlínském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně Vás zvou na akci „Den klastrů ve Zlínském kraji“.

 
23.8.2017 Autor: Národní klastrová asociace

KETGATE

Národní klastrová asociace je od července 2017 partnerem projektu KETGATE spolufinancovaného z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt KETGATE - v duchu svého názvu - otevírá přístup malým a středním podnikům (MSP) k využití klíčových technologií (Key Enabling Technologies - KETs) v zájmu…

 
30.6.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Klastrová konference ve Varšavě

Dne 30. června 2017 ve Varšavě uspořádalo Ministerstvo ekonomického rozvoje PR mezinárodní konferenci o klastrové politice a klastrové spolupráci v zemích V4+4. Konference se účastnili zástupci ministersteva státních agentur ze zemí V4+4, klastrové organizace, zástupci univerzit a také podnikatelé.…

 
29.5.2017 Autor: Národní klastrová asociace

NCA představila projekt DanuBioValNet odborníkům na bioekonomiku

Dne 22. 5. 2017 vystoupila Zuzana Polová, projektová manažerka z NCA, s prezentací projektu DanuBio-ValNet na II. bioekonomickém kurzu Jihočeské univerzity Českých Budějovicích. Tuto v ČR jedinečnou vícedenní akci s mezinárodní účastí organizovala doc. Eva Cudlínová z Ekonomické fakulty,…

 
24.5.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Vzdělávací workshop projektu V4Clus Go International

Dne 24. - 25. května 2017 pořádala Národní klastrová asociace vzdělávací workshop Teorie se potkává s Praxí, který se uskutečnil v polském městě Dabrowa Gornicza. Vzdělávací workshop byl již v pořadí třetí akci, která se uskutečnila v rámci  projektu V4 Clusters Go Internationl. Projekt V4…

 
24.4.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Save the date V4ClusGo Education workshop

Vážené manažerky, vážení manažeři klastrových organizací, přijměte prosím pozvání na vzdělávací seminář projektu V4Clusters Go International, který se uskuteční 24. -25. 5. 2017 v Dabrowe Gorniczi v Polsku. Seminář se bude věnovat tématu internacionalizace klastrů a jejich členů…

 
12.4.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Den klastrů v Jihomoravském kraji

Dne 12. dubna 2017 pořádala NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a INDUSTRY CLUSTER 4.0 akci DEN KLASTRŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, která se…

 
23.3.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Pozvánka na Den klastrů v Jihomoravském kraji

Vážené dámy, vážení pánové, NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE ve spoluprácis Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a INDUSTRY CLUSTER 4.0 si Vás dovoluje pozvat na akci Den klastrů…

 
13.3.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Úvodní konference projektu DanuBioValNet

Národní klastrová asociace (NCA) Vás jménem všech partnerů zemí Dunajského regionu zve na úvodní konferenci mezinárodního projektu DanuBioValNet „Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících…

 
22.2.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Školení: V čem mohou být sociální sítě pro neziskovou organizaci přínosem

Zveme zástupce neziskových organizací dne 27. 2. 2017 od 12:30 hod do sídla Národní klastrové asociace, U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava, na školení s názvem: „V čem mohou být sociální sítě pro neziskovou organizaci přínosem“. Akce bude probíhat od 12:30 do 15:00 hod a je bezplatná.…

 
13.2.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Internacionalizační akce projektů NATUREEF + V4ClusGo

Seminář se uskuteční v Brně dne 2. března 2017 v areálu brněnského výstaviště, v pavilonu B při Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017 (http://www.vvvi.cz ). Co je důležité, naše akce je určena nejen pro klastrové organizace, ale také pro jejich členy (zejména MSP), jež mají zájem o internacionalizaci,…

 
9.2.2017 Autor: Národní klastrová asociace

Save the Date - úvodní konference projektu DanuBioValNet

www.interreg-danube.eu/danubiovalnet

 
3.1.2017 Autor: Národní klastrová asociace

PF 2017

 
21.12.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Veletrh Věda Výzkum Inovace je příležitostí nejen ke zveřejnění výsledků výzkumu a vývoje

Zúčastněte se druhého ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace (VVVI), jehož partnerem je i Národní klastrová asociace. Prezentujte své výsledky a svoji činnost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na VVVI 2017 (28. 2. - 2. 3. 2017 na BVV v Brně). VVVI vytváří novou interdisciplinární platformu…

 
9.12.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Evropská klastrová konference 2016

Ve dnech 1. - 2. prosince 2016 se uskutečnila Evropská klastrová konference 2016 v Bruselu. Akce se zúčastnili manažeři klastrů z mnoha zemí EU, klastrové asociace, zástupci univerzit, Evropské komise i Evropského parlamentu, kteří společně diskutovali téma budoucího směřování klastrových…

 
8.11.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Česko-srbské obchodní forum v Praze - report

Dne 13. října 2016 se v Srbsku, v Niš, konalo první česko-srbské obchodní fórum s cílem pomoci klastrům a malým a středním podnikům z České republiky a Republiky Srbska k vzájemné obchodní spolupráci. Druhé česko-srbské obchodní fórum se uskutečnilo dne 2. listopadu 2016 v Praze…

 
26.10.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Obchodní fórum česko-srbské spolupráce

Národní klastrová asociace je realizátorem projektu "Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků", který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Cílem projektu je posílit obchodní spolupráci malých a středních…

 
21.10.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Evropská klastrová konference 2016

Momentálně je otevřená registrace na Evropskou klastrovou konferenci 2016 a Evropský klastrový matchmaking. Evropská klastrová konference 2016 proběhne ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2016 v Bruselu. Středa 30. 11. 2016 bude věnována matchmakingu evropských klastrových organizací, samotná konference…

 
10.10.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Facilitační workshop - Zlínský ovocnářský klastr

Národní klastrová asociace je zpracovatelem studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji, která je spolufinancována Zlínským krajem. V rámci této studie se uskuteční facilitační workshop pro založení Zlínského ovocnářského klastru,…

 
20.9.2016 Autor: Národní klastrová asociace

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 2016/H2

18. října 2016 se v Praze uskuteční další ročník největšího setkání ředitelů a členů představenstva předních exportních společností v ČR – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 2016/H2 (tradičně se účastní více než 500 představitelů klíčových exportních firem). Zváni jsou…

 
19.9.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Setkání klastrových manažerů

Dne 11. 10. 2016 se uskuteční již tradiční Setkání klastrových manažerů. Akce bude probíhat od 13:30 v Hotelu KINGS COURT. Více informací naleznete v pozvánce zde.

 
9.9.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Ocenění Zlatý klastr 2015 získal klastr CREA Hydro & Energy

V úterý 6. září 2016 na akci Den klastrů ve Středočeském kraji bylo předáno ocenění „Zlatý klastr 2015“, které uděluje Národní klastrová asociace.  Z rukou Tomáše Novotného, náměstka ministra průmyslu a obchodu, Iva Říhy, ředitele Středočeského inovačního centra, a Pavly…

 
8.9.2016 Autor: Národní klastrová asociace

„Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jako partner konference si Vás společně s Úřadem vládního zmocněnce  pro MSK, ÚK a KK dovolují pozvat na konferenci: „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“ KDY: 13. září 2016 od 09.00 hodin KDE: Střední…

 
8.9.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Obdorná konference k sociálnímu bydlení

Odborná konference k sociálnímu bydlení se uskuteční 27.9.2016 v prostorách Sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha. Konference je pořádána Asociací nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Praha. Cílem…

 
8.9.2016 Autor: Národní klastrová asociace

O KLASTRY JE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ZÁJEM

Přední zástupci firem, univerzit a výzkumných organizací se 6. 9. 2016 sešli v Dolních Břežanech, aby představili výsledky své spolupráce v klastrových iniciativách. Jak potvrdil zájem více než stovky účastníků, klastrování je ve Středočeském kraji aktuálním tématem. Středočeský…

 
8.9.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Den klastrů ve Středočeském kraji

V úterý 6.9.2016 proběhl již druhý Den klastrů, a to ve Středočeském kraji. Velmi děkujeme Středočeskému inovačnímu centru, Středočeskému kraji a všem zúčastněným vystavovatelům, hostům i návštěvníkům. Akce se opět velmi povedla. Více o akci a fotogalerii naleznete zde.

 
25.8.2016 Autor: Národní klastrová asociace

První školní den pro management klastrových organizací

Dne 1.9.2016 od 9:30 se uskuteční úvodní seminář pro přípravu dalšího vzdělávacího cyklu managementu klastrových organizací v rámci projektu Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji, reg. č. CZ1.07/3.2.11/02.0083. V rámci provního školního dne…

 
21.7.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Den klastrů ve Středočeském kraji

    Středočeské inovační centrum a Národní klastrová asociace Vás srdečně zvou na DEN KLASTRŮ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI, který se koná pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Agentury pro podnikání a inovace,…

 
14.6.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Klastrová delegace ze Slovenska navštívila klastr CREA Hydro&Energy

Klastr CREA Hydro&Energy, člena NCA a držitele zlaté známky klastrového managementu, navštívila 8. 6. slovenská klastrová delegace vedená generální ředitelkou Sekce inovací a podnikatelského prostředí Ministerstva hospodárstva SR Zuzanou Nehajovou. V delegaci byli dále zástupci slovenského…

 
1.6.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Dvoustranná jednání firem v oblasti energetiky

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na dvoustranná jednání firem, která se uskuteční v polských Katovicích dne 10.6.2016. Akce je zaměřena na odvětví energetiky, zejména na sektory: • Energeticky úsporné technologie • Obnovitelné zdroje energie (solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaika)…

 
1.6.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Příležitosti pro obchodní spolupráci mezi Kanadou a Českou republikou

Moravský letecký klastr, z.s. ve spolupráci s KHKZK, AMSP ČR, TIC Zlín, Velvyslanectví Kanady v ČR si Vás dovolují pozvat na seminář: Aktuální příležitosti pro obchodní spolupráci mezi Kanadou a Českou republikou. Prezentovat bude: Jaroslav Jelínek, Honorární generální konzul ČR v…

 
1.6.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Konference Spolupráce akademického a komerčního sektoru při VaV

Licensing Executives Society Česká republika & Slovensko spolu s Technologickým centrem AV ČR a Enterprise Europe Network Vás zve k účasti na jednodenní konferenci na téma HLEDÁNÍ SPOLEČNÉ ŘEČI: Spolupráce akademického a komerčního sektoru při výzkumu a vývoji. Konference se uskuteční…

 
1.6.2016 Autor: Národní klastrová asociace

NCA získala projekt z programu Aid for Trade - Srbsko

NCA je od června 2016 realizátorem projektu "Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků", který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Cílem projektu je posílit obchodní spolupráci malých a středních…

 
31.5.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Festival Exportu CZ 2016

Přijměte prosím pozvání na Festival Exportu CZ 2016, již 4. ročník jedinečného a úspěšného networkingového setkání českých a zahraničních firem a institucí, který se usuteční 15. – 16. června 2016 v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha. Uvidíte prezentace více jak 90 vystavovatelů…

 
30.5.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Setkání NCA s polským klastrem k tématu odpadového managementu

Den 27. 5. 2016 proběhlo setkání zástupců Národní klastrové asociace, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a představitelů Klastru odpadového managementu a recyklování z Polska. Diskuze probíhaly především na téma odpadového hospodářství v ČR a PL a možnosti vzájemné…

 
5.5.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Nový webový portál ECCP

ECCP (European Cluster Collaboration Platform) má novou strukturu svého webového portálu, kde se prezentují evropské klastrové organizace pro účely partnerství, spolupráce a navázání kontaktů. Upozorňujeme, že na tuto novou platformu ECCP je nutno se znovu zaregistrovat a vyplnit požadované…

 
3.5.2016 Autor: Národní klastrová asociace

28.4. 2016 se uskutečnil Den klastrů v Pardubickém kraji

V Pardubicích dne 29.dubna 2016 HISTORICKY PRVNÍ DEN KLASTRŮ, A TO V PARDUBICKÉM KRAJI! Sál Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích hostil historicky první Den klastrů. Nesměly chybět ani ty nejmodernější technologie z oblasti nanovláken a jejich využití například v oblasti zdravotnictví…

 
18.4.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Den klastrů v Pardubickém kraji

Dne 28.4.2016 se uskuteční historický první "Den klastrů", a to v Pardubickém kraji. Cílem „Dne klastrů“ je seznámit podniky, školy, média, politiky a krajské klastrové stakeholdery (včetně univerzit, inovační a regionální rozvojové infrastruktury) s činností a úspěchy klastrových…

 
11.4.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Participate in RRI, Technology Transfer and Capitalization of Intellectual Property

Přijměte prosím pozvání na akci „Participate in RRI, Technology Transfer and Capitalization of Intellectual Property“, kterou pořádá DEX Innovation Centre dne 12.4.2016 v Praze. Více informací o akci naleznete zde: http://dex-ic.com/novinka-v4mula---event-praha Registrace je otevřena do 11. dubna…

 
11.4.2016 Autor: Národní klastrová asociace

II. Světový klastrový kongres, 1.4.2016

Dne 1. dubna 2016 se uskutečnil II. Světový klastrový kongres v historických prostorách kulturního domu v Dąbrowa Górnicza v Polsku. Akce se zúčastnila řada zástupců regionálních klastrových stakeholderů a politické reprezentace, především zástupců zainteresovaných starostů obcí a…

 
24.3.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Školení NCA "Začínáme s klastrovou organizací"

Přijměte prosím pozvání na školení Začínáme s klastrovou organizací, které pořádá Národní klastrová asociace v rámci cyklu klastrových školení. Cílem tohoto semináře je detailní seznámení se vznikem a činností klastrové organizace, managementem klastrů, governance klastru a klastrovou…

 
14.3.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Evropská komise představila 24 European Strategic Cluster Partnerships - Going International

8. března 2016 Evropská komise oficiálně představila 24 "European Strategic Cluster Partnerships - Going International" (ESCP-4i) v návaznosti na výzvu Clusters Go International (COSME). Tato Evropská strategická klastrová partnerství zahrnují okolo 140 klastrových organizací z 23 evropských zemí…

 
2.3.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Den klastrů v Pardubickém kraji

http://tvzubr.cz/historicky-prvni-klastrovy-den-a-v-pardubicich/ Rádi bychom Vás informovali o připravované akci „Den klastrů v Pardubickém kraji“, kterou jako první událostí svého druhu v České republice zahajujeme sérii dalších akcí tohoto typu postupně ve všech krajích České republiky.…

 
22.2.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Matchmakingový seminář v rámci projektu AdPack

Dne 17.2.2016 se uskutečnil první matchmakingový seminář v rámci projektu AdPack v prostorách Technologického centra Akademie věd ČR v Praze. Zprávu ze semináře naleznete zde.

 
3.2.2016 Autor: Národní klastrová asociace

NCA doprovází ruskou klastrovou delegaci v Praze a Ostravě

Ve dnech 2. 2. – 5. 2. 2016 Českou republiku navštíví delegace klastrových stakeholderů z Ruska (zástupci klastrů, univerzit, firem a regionálních samospráv z Ulyanovsk regionu a Siberian Zheleznogorsk oblasti) v čele s Centrem rozvoje jaderně-inovačního klastru z Dimitrovgradu. Delegace pod…

 
2.2.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Mezinárodní matchmakingový seminář v rámci projektu „AdPack“

Jménem naší členské klastrové organizace Nanoprogres Vás zveme na mezinárodní matchmakingový seminář v rámci projektu „AdPack“. Cílem semináře je vzájemné představení partnerů projektu a vás, zúčastněných klastrů, a hledání budoucích oblastí mezinárodní spolupráce ve výzkumné…

 
14.1.2016 Autor: Národní klastrová asociace

Dvoustranná jednání „Business Rendez-Vous Ostrava 2016

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje pořádá dne 25.5.2016 v Dolní oblasti Vítkovice dvoustranná jednání firem nazvaná „Business Rendez-Vous Ostrava 2016". Akce je určena podnikatelům a výzkumníkům hledajícím partnery pro obchodní, výrobní, technologickou či výzkumnou…

 
16.12.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Setkání zástupců strojírenských firem ze Zlínského kraje

Dne 9.12.2015 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo setkání celkem padesáti zástupců strojírenských firem - jednoho z klíčových průmyslových odvětví ve zlínském regionu. Fakulta managementu a ekonomiky připravila toto setkání v souvislosti s mapováním potenciálu tohoto…

 
2.12.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Seminář „Zlepšujeme týmovou práci a motivaci pracovníků v NNO“

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací v České republice pořádá seminář „Zlepšujeme týmovou práci a motivaci pracovníků v NNO“ v rámci nového vzdělávacího cyklu Efektivní samostudium a další vzdělávání pracovníků NNO v zájmu…

 
19.11.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Sborník příspěvků projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech

Národní klastrová asocicace je realizátorem projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech. SBORNÍK příspěvků tohoto projektu je dostupný zde. Projekt podpořila Nadace OSF Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financovaný z Norských fondů.

 
13.11.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Genderový audit ve členských firmách klastrů v MSK přinesl dobré výsledky

V rámci projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech, jehož nositelem je NCA, a který je spolufinancován z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, prošly firmy PRO NORTH CZECH z Moravskoslezského automobilového klastru, NAM system z IT Clusteru a Osoblažský cech z Klastru…

 
12.11.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Nejlepší podnikatelský projekt roku 2014, toto ocenění získal klastr Nanoprogres

Klastr Nanoprogres, člen Národní klastrové asociace, získal ocenění za nejlepší podnikatelský projekt roku 2014 v kategorii Spolupráce firem – Klastry a stal se tak jedním z nejúspěšnějších podnikatelských projektů podpořených z evropských dotací. Ocenění dne 10.11.2015 udělila Agentura…

 
11.11.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Záverečná konference mezinárodního projektu CLUS 3.

Srdečně Vás zveme na záverečnou konferenci organizovanou u příležitosti ukončení mezinárodního projektu CLUS 3. Konference se koná dne 23. listopadu 2015 od 14:00 v prostorách agentury CzechInvest. Více informací naleznete v pozvánce zde.

 
5.11.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Výroční konference AVO: 25 let výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Asociace výzkumných organizací (AVO) pořádá konfereci 25 let výzkumu, vývoje a inovací v ČR a následný společenský večer. Akce se bude konat 12. listopadu 2015 od 13 hodin v TOP Hotelu Praha pod záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka. Na akci je nutné se předem registrovat. Více…

 
3.11.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace

V rámci letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání si Svaz průmyslu a dopravy ČR jako jeden z hlavních cílů vytkl stát se iniciátorem a moderátorem řízené diskuze k nezbytným koncepčním a systémovým změnám v oblasti vzdělávání. Jedním z nástrojů při realizaci této snahy…

 
29.10.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Days of Clusters 2015 - report

Dne 22.-23. října proběhla v rumunském Brašově konference 6th Balkan and Black Sea Conference “Days of Clusters 2015“. Akce se zúčastnila také prezidentka NCA, PaedDr. Pavla Břusková. Více informací o průběhu konference a fotky z ní naleznete zde. V rámci této akce bylo podepsáno také…

 
27.10.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Informační seminář k programu HORIZONT 2020

Regionální kontaktní organizace pro mezinárodní projekty pořádá informační seminář k programu HORIZONT 2020 zaměřený na představení nově vyhlášených výzev v oblastech informačních a komunikačních technologií, nanotechnologií, budoucích a vznikajících technologiích. Seminář je…

 
21.10.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Incomingová mise z Peru

Ve dnech 4. - 10. října 2015 proběhla incomigová mise z Peru do České republiky, která zahrnovala účast na mezinárodním obchodním fóru k Tichomořské alianci. Toto fórum organizovalo Ministerstvo zahraničních věcí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a s velvyslanectvími Peru,…

 
20.10.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Účast prezidentky NCA na Semináři teritoriálních inovačních klatrů v Dimitrovgradu

Prezidentka Národní klastrové asocicace, PaedDr. Pavla Břusková, se jako lektorka zúčastnila "Semináře teritoriálních inovačních klatrů" dne 1.10.2015 v Dimitrovgradu, Uljanovská oblast. Tento seminář pořádalo Centrum rozvoje jaderně-inovačního klastru (www.cluster-dgrad.ru). Více informací…

 
18.10.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Nanoprogres na „Czech is nano“ v Bruselu

Klastr Nanoprogres prezentoval výsledky kolektivní spolupráce v rámci odborného semináře „Czech is nano“ v Bruselu. Zástupci českého nanoprůmyslu zde představili své úspěchy v oblasti nanotechnologií, zejména nanomedicíny, 3D nanotisku a nanostruktur pro uchovávání energie a bezpečnostní…

 
21.9.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Days of Clusters 2015 - konference a dvoustranná jednání v Rumunsku

Dvoustranných jednání se mohou účastnit podnikatelé zejména z oboru kreativního průmyslu. Na konferenci vystoupí experti na klastrovou problematiku, včetně PaedDr. Pavly Břuskové, prezidentky Národní klastrové asociace. Více informací naleznete zde.

 
15.9.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Setkání klastrových manažerů 23.9.2015

Vážení klastroví manažeři a přátelé klastrů, rádi bychom Vás pozvali na tradiční Setkání klastrových manažerů, které se uskuteční dne 23.9.2015 od 13:45 hod. v krásných prostorách Vily Gröbovky, přímo v srdci Havlíčkových sadů s kouzelným výhledem na Prahu www.google.mapy.cz_Vila…

 
11.9.2015 Autor: Národní klastrová asociace

18th TCI Global Conference (TCI 2015) held in Daegu, Korea.

Ve dnech 3.-6.11.2015 se uskuteční 18 ročník celosvětové konference TCI 2015. Za Národní klastrovou asociaci se konference zúčastní prezidentka Pavla Břusková. Konference je zaměřena na Clusters in a Creative Economy, new Agendas for Companies and Policy Makers. Více informací naleznete na www.tci.org Benefits…

 
10.9.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Days of Clusters 2015

Ve dnech 22.-23. října 2015 se uskuteční „6th Balkan and Black Sea Conference “Days of Clusters 2015“ v rumunském Brašově. Na akci vystoupí také prezidentka Národní klastrové asociace, PaedDr. Pavla Břusková, jako speaker. Podrobnější informace uvádíme níže. The Cluster House in partnership…

 
24.8.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Účast NCA na podnikatelské misi v Srbské republice

Ve dnech 1.-2.9.2015 se uskuteční doprovodná podnikatelská mise předsedy vlády ČR, pana Bohuslava Sobotky a vybraných ministrů v rámci oficiální návštěvy v Srbské republice. Této akce se zúčastní také prezidentky NCA, Pavla Břusková, která zde v průběhu mise podepíše se svým protějškem,…

 
10.8.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Školení pro facilitátory klastrů

Dne 28.8.2015 pořádá Národní klastrová asociace školení pro facilitátory klastrů,zájemce o klastrovou problematiku,pracovníky regionální rozvojové a inovační infrastruktury,vysokých škol,výzkumných ústavů a motivované podnikatele. Místo konání: Brno sídlo B.I.B.S.,Lidická 81(OCMETA) Pozvánku…

 
31.7.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Partnerství znalostního transferu

V operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla vyhlášena zajímavá výzva Partnerství znalostního transferu. Tato výzva je novým nástrojem MPO pro rozvoj účinné spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou. V rámci projektu mohou MSP získat dotaci na vytvoření…

 
16.7.2015 Autor: Národní klastrová asociace

ICT Brokerage Event 2015

Dne 15.října 2015 se uskuteční ICT Brokerage Event 2015 v Aule VŠB-Technické Univerzity Ostrava, ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Je určen zejména pro podnikatele a výzkumné pracovníky, kteří hledají partnery, zejména v odvětvích ICT, biotechnologie a nanotechnologie. Program eventu…

 
10.7.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Možnosti prezentace českých firem v Horním Rakousku

Informace k možnosti spolupráce českých firem v Horním Rakousku naleznete zde.

 
22.6.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Memorandum o spolupráci s Technologickou agenturou ČR, Asociací Nanotechnologického průmyslu ČR a Če

Nanoprogres podepsal 17.6.2015 strategické memorandum o spolupráci s Technologickou agenturou ČR, Asociací Nanotechnologického průmyslu ČR a Českým nanotechnologickým klastrem. Toto memorandum posílí národní spolupráci v Nanotechnologickém odvětví, transfer znalostí a urychlí vznik nových…

 
22.6.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Kulatý stůl o investičních a obchodních příležitostech v Albánii

Zveme Vás na Kulatý stůl o investičních a obchodních příležitostech v Albánii, který se uskuteční dne 26. 6. 2015 od 11:00 hod. v budově MPO, Politických vězňů 20, Praha 1 v rámci 4. zasedání česko-albánské smíšené pracovní skupiny. Prezidentka NCA, Pavla Břusková, na Kulatém stolu…

 
17.6.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Business Lunch Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek

Ve čtvrtek 11.6.2015 se uskutečnil Business Lunch pořádaný Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek. Hostem této akce konané v restauraci Noem Arch v Brně, Královo Pole byla prezidentka Národní klastrové asociace, PaedDr. Pavla Břusková, která zde mimo jiné představila projekt Gender…

 
8.6.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Business Lunch Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek

Dne 4.6.2015 se uskutečnil Business Lunch pořádaný Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek. Této akce konané v hotelu Imperial v Ostravě se zúčastnila také prezidentka Národní klastrové asociace, PaedDr. Pavla Břusková, která zde propagovala projekt Gender v inovacích – inovace…

 
2.6.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Veletrhy průmyslových technologií a inovací INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA 2016

Vídeňské veletrhy průmyslových technologií a inovací INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA 2016, konající se jednou za 2 roky ve Vídni, nabízí možnost prezentace v rámci nové speciální expozice CZECH SUBCONTRACTING COMPETENCE CENTRE (prezentace subdodávek) v květnu 2016 (www.intertool.at) . INTERTOOL…

 
12.5.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Změna sídla NCA

Dovolujeme si Vás upozornit, že zápisem do spolkového rejstříku proběhla změna sídla NCA.   Národní klastrová asociace U Tiskárny 616/9 702 00 Ostrava

 
5.5.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Ocenění Zlatý klastr nejlepší klastrová organizace za rok 2014

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se na zlínské Fakultě managementu a ekonomiky setkali zástupci a příznivci klastrů a klastrových organizací. Z rukou Martina Štíchy, ředitele Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu bylo předáno ocenění Zlatý klastr nejlepší klastrová…

 
27.4.2015 Autor: Národní klastrová asociace

15th Russian & 10th Kazan VENTURE FAIR

Ve dnech 23. - 24. dubna 2015 se uskutečnil veletrh podnikání The 15th Russian &10th Kazan VENTURE FAIR v ruské Kazani. Druhého dne tohoto veletrhu se zúčastnila také prezidentka Národní klastrové asociace PaedDr. Pavla Břusková, která zde vystoupila v rámci sekce „Evropské zkušenosti…

 
20.4.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Desátý ročník podnikatelských soutěží Firma roku 2015 a Živnostník roku 2015

Soutěže Firma roku a Živnostník roku jsou příležitostí pro podnikatele z celé České republiky. Přihlásit se mohou malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok…

 
11.4.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Konference Rozvoj a hodnocení klastrů

Národní klastrová asociace Vás zve na konferenci Rozvoj a hodnocení klastrů, která se uskuteční dne 23. 4. 2015 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pozvání přijala řada českých i zahraničních odborníků z oblasti klastrů. Součástí konference…

 
19.3.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Seminář "Gender v inovacích" 30.3.2015 v Praze

Národní klastrová asociace pořádá seminář „Gender v inovacích“ konaný v rámci projektu Gender v inovacích – inovace v klastech spolufinancovaného z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, který se uskuteční 30.3.2015 v prostorách Technologické agentury ČR,…

 
19.2.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Akce pro neziskové organizace 17. 4. 2015 v Ostravě

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve na diskusní setkání a během něhož představí značku spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. Akce proběhne v Ostravě 17. 4. 2015 od 14:00 do 16:00 v Národní klastrové asociaci (U Tiskárny 616/9). Na setkání se dozvíte: -…

 
19.1.2015 Autor: Národní klastrová asociace

Podnikatelská mise do Jordánska a Spojených arabských emirátů

Ve dnech 9.-13.2. se uskuteční podnikatelská mise, která bude doprovázet prezidenta republiky pana Miloše Zemana při jeho státní návštěvě Jordánska a Spojených arabských emirátů (SAE). Cílem bude vyhledávání nových možností a partnerů pro české firmy. Perspektivní obory pro spolupráci…

 
13.11.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Závěrečná konference strategického projektu CluStrat

Klastry jako efektivní nástroj regionálního rozvoje, se koná 27. 11. 2014 od 10:30 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1. Program této akce zahrnuje tři tematické okruhy, jejichž cílem je: seznámit Vás s klastrovými strategiemi a doporučeními projektu…

 
10.11.2014 Autor: Národní klastrová asociace

17th TCI Global Conference: “Creating Shared Value through Clusters for a Sustainable Future”.

Sedmnáctý ročník globální konference TCI - "Vytváření sdílené hodnoty prostřednictvím klastrů pro udržitelnou budoucnost" se koná 10. – 13.11.2014 v mexické Monterrey. Konference se zaměřuje na diskuze o možnostech zvyšování potenciálu klastrových organizací s cílem přispět k „vytváření…

 
31.10.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Boosting clusters in Visegrad countries – Cluster match-making event

The final conference of the V4Clusters project held in Ostrava on 5 November 2014 in the Lower area of Vitkovice shall be devoted to the presentations of the relevant results of the V4Clusters project comprising demonstration of the V4Clusters database and Action Plans of the V4 Leading Clusters with the presence…

 
25.10.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Evropská klastrová konference 2014

Ve dnech 20. – 21. října 2014 se v belgickém Bruselu uskutečnil čtvrtý ročník Evropské klastrové konference 2014 - podpora růstu malých a středních podniků, průmyslové obnovy a regionální strukturální změny prostřednictvím moderních klastrových politik, pořádaný Generálním ředitelstvím…

 
1.10.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Pozvánka: Konference k podpoře mladých inovátorů

Dne 16. října 2014 v Praze pořádáme ve spolupráci s Regionální rozvojovou agentura jižních Čech mezinárodní konferenci k podpoře mladých inovátorů, vědců a podnikatelů. Na programu konference jsou prezentace a příspěvky poskytovatelů služeb a podpůrných organizací pro mladé inovátory. Konference…

 
30.9.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Cluster Policy – the Basis for Innovative Development of the National Economy

Ve dnech 11. - 12. 9. 2014 proběhlo setkání v rámci VIII Meziregionálního ekonomického fóra „Cluster Policy - Základ pro inovační rozvoj národního hospodářství“ v ruské Samaře. V rámci Fóra byla představena účinná forma dialogu mezi zástupci vlády, podniků a veřejnosti o otázkách…

 
15.9.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Seminář Průmyslové právo v praxi III

Seminář Průmyslové právo v praxi III s volnou vstupenkou na 56. MSV Brno 2014, který má tentokrát s podtitul Metoda TRIZ – rychlá cesta k inovačnímu úspěchu. Seminář pořádá redakce časopisu Elektro (nakladatelství technické literatury FCC Public) společně s Asociací rozvoje invencí…

 
3.9.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Expertní workshop k tématu Zemědělský klastr Vysočina

Workshop navazuje na IV. Národní dialog ke klastrovým koncepcím (12.6.2014 v Praze) zaměřený na rozšíření konceptu klastrů do zemědělského sektoru v ČR a Regionální dialog ke klastrovým koncepcím s tematickým zaměřením „Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství“ (28.7.2014…

 
21.7.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Chybí zájem a propojení s klastry ze strany krajů

Aktuální článek prezidentky NCA Pavly Břuskové v časopise Business life (str.33 a 34) si můžete přečíst zde.

 
16.7.2014 Autor: Národní klastrová asociace

CluStrat: Pozvánka na Regionální dialog ke klastrovým koncepcím v oblasti zemědělství

Jménem Národní klastrové asociace Vás zveme na Regionální dialog ke klastrovým koncepcím s názvem „Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství“, který pořádáme v rámci mezinárodního strategického projektu CluStrat dne 28. července 2014 v prostorách Knihovny Antonína Švehly,…

 
10.7.2014 Autor: Národní klastrová asociace

IV European Congress of SMEs

The IV European Congress of Small and Medium-Size Enterprises will take place in Katowice between the 22nd and the 25th of September. The Congress, organized annually by the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, has, since its inception in 2011, proven to be the single most important event dedicated to…

 
12.6.2014 Autor: Národní klastrová asociace

CluStrat: Pozvánka na Národní dialog ke klastrovým koncepcím

Jménem Národní klastrové asociace Vás zveme na čtvrtý a závěrečný Národní dialog ke klastrovým koncepcím pořádaný v rámci mezinárodního strategického projektu CluStrat, který se bude konat 12. června 2014 v budově Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 – Bubeneč. Hlavní…

 
5.6.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Vzdělávací kurzy zacílené na potřeby subjektů inovační infrastruktury

Národní klastrová asociace (NCA) společně s firmou NEXIA AP a.s. realizuje v rámci projektu Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji další 4 nové vzdělávací kurzy zacílené na potřeby subjektů inovační infrastruktury a inovačních firmách působících…

 
2.6.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Mezinárodní konference ICFE 2014 ve Vietnamu 2.-4.6.2014

Fakulta managementu a ekonomiky, univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, člen NCA, spoluorganizuje se svým vietnamským protějškem, Ton DucThang University a maďarskou Corvinus University of Budapest mezinárodní konferenci ICFE 2014 - International Conference on Finance and Economics v Ho Chi Minhově městě…

 
29.5.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Setkání klastrů České republiky 2014

Klastr českých nábytkářů ve spolupráci s klastry Klastr OMNIPACK a Clutex - klastr technické textilie a za podpory partnerů Národní klastrová asociace, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádají konferenci Setkání klastrů České…

 
29.5.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Delegace technologi​cky zaměřených firem a klastrů ze západní Číny

Vážení kolegové a partneři, rádi bychom Vás informovali o akci, kterou pořádá jeden z našich členů - Technologické centrum AV ČR.  Dne 16. června 2014 od 10 hod. se bude konat konference při příležitosti návštěvy delegace technologicky zaměřených firem a klastrů ze západní Číny,…

 
28.5.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Cluster matchmaking event - V4 Leading Cluster Formation

Vážení kolegové a partneři, jako vedoucí partner projektu V4Clusters (www.v4clusters.eu) Vás  zveme na setkání klastrových organizací V4 do polských Gliwic dne 28. 5. 2014 se začátkem od 12 hodin s názvem "V4 Leading Cluster Formation". Pozvánka polského partnera je uvedena v příloze. Smyslem…

 
7.4.2014 Autor: Národní klastrová asociace

EXPERTNÍ WORKSHOP projektu CluStrat - Zero Energy Buildings

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Moravskoslezským energetickým klastrem Vás zvou v rámci Energetického kongresu na EXPERTNÍ WORKSHOP projektu CluStrat k tématu pilotní akce Zero Energy Buildings E f e k t i v n í  e n e r g e t i k a  v  b u d o v á c h konaný dne 15. dubna…

 
7.4.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Srdečně Vás zveme na 5. ročník mezinárodní konference s názvem Využívání zdrojů nerostných surovin, která se bude konat dne 9. - 11. 4. 2014 v Táboře. Konference je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košicích, fakultou…

 
1.4.2014 Autor: Národní klastrová asociace

„Růstové faktory českého strojírenství„

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 na téma „Růstové faktory českého strojírenství „ která se bude konat dne 17. dubna  2014  v multifunkční aule "GONG", Dolní oblast Vítkovic od 9.00. hod. Účast na konferenci je bezplatná. Registraci je možno učinit…

 
31.3.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Baťův odkaz Evropě – Zodpovědné podnikání

Srdečně Vás zveme na konferenci Baťův odkaz Evropě – Zodpovědné podnikání, která se bude konat dne 24. 4. 2014 od 9:00 h v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pozvánku na konferenci naleznete zde. Záštitu nad konferencí převzali: PaedDr. Alena Gajdůšková…

 
27.3.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Inovační fórum pro malé a střední podniky

Dne 15. dubna 2014 se v Brně uskuteční Inovační fórum pro malé a střední podniky. Inovační fórum poskytne informace jak řídit změny a nové projekty, jak je financovat, jak inovovat, aby se inovace vyplatila, a jak hledat tržní niku. Vstup po předchozí registraci je bezplatný. Více informací…

 
26.3.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Tematické workshopy pro klastry - Dunajský region EU

Již 30. 4. 2014 se uskuteční ve Vídni další setkání Pracovní skupiny "Clusters of Excellence" organizanované v rámci Strategie EU pro Dunajský region - DanuClus. Cílem setkání je identifikace projektových záměrů pro další programovací období v níže uvedených prioritních oblastech, kterým…

 
18.3.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Pozvánka na akci: Matchmaking Event - Mission for Growth to Spain (Seville-Mérida)

Ve dnech 3. a 4. 4. 2014  se uskuteční "Mission for Growth" v Seville (Andalusia, Španělsko) a Méridě (Extremadura, Španělsko) s cílem podpory obchodních partnerství mezi společnostmi ve Španělsku a jiných evropských zemích, které působí ve vybraných sektorech. Tato mise nabízí příležitosti…

 
14.3.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Vzdělávací kurz zacílený na firmy a subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje +

Vzdělávací kurz pořádá Národní klastrová asociace (NCA) společně s NEXIA AP a.s. v rámci projektu Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji. Jeho cílem je přinést subjektům inovační infrastruktury a specificky inovačního podnikání interaktivní…

 
12.3.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Nabídněte svým členským firmám Mexiko

Již 20. 3. 2014 se v Technologickém centru AV ČR v Praze bude konat seminář „Mexiko: možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy”. Více informací naleznete zde. Další příležitostí pro navázání spolupráce bude Bilateral Business Summit konaný 15. – 20. června 2014…

 
28.2.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Setkání klastrových manažerů

Dne 5.3.2014 od 14:00 hod pořádá Czechinvest setkání klastrových manažerů, které bude probíhat v prostorách rezidence primátora hlavního města Prahy na adrese Mariánské náměstí 98/1, Praha 1.   Pozvánku na akci naleznete zde. Mapku místa setkání neleznete zde.

 
13.2.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Konference „Nové klastrové politiky pro region Střední Evropa“ v rámci projektu CluStrat

17. února 2014 se v Bruselu koná mezinárodní konference Nové klastrové politiky pro region Střední Evropa, která umožní diskuzi o nových koncepcích pro klastrové politiky v tomto regionu. Dopolední sekce konference bude věnována současným klastrovým politikám v Evropě s akcentem na tři…

 
13.2.2014 Autor: Národní klastrová asociace

NCA se účastní čtvrtého Transnárodního politického dialogu v rámci projektu CluStrat

4. transnárodní politický dialog projektu CluStrat se koná v Bruselu ve dnech 17. - 18. února 2014. Strategický projekt CluStrat - Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a průřezových témat je implementován v rámci OP Nadnárodní spolupráce…

 
10.2.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Cluster matchmaking event - Identification of the V4 Clusters

Vážení manažeři klastrů, jako vedoucí partner projektu V4Clusters (www.v4clusters.eu) Vás  zveme na setkání klastrových organizací do Nitry dne 13. 2. 2014. Smyslem těchto akcí je navázání partnerských vztahů mezi klastry V4 a vytvoření čtyř klastrových sítí  (V4 Leading Clusters),…

 
24.1.2014 Autor: Národní klastrová asociace

ZMĚNA SÍDLA NÁRODNÍ KLASTROVÉ ASOCIACE

Oznamujeme, že dne 1.2.2014 se mění adresa sídla Národní klastrové asociace!!! Nová adresa: U Tiskárny 9, PSČ 702 00 Ostrava - Přívoz

 
17.1.2014 Autor: Národní klastrová asociace

Analýza vybraného klastru v České republice

Na Katedře managementu Vysoké škole ekonomické v Praze proběhly dne 18. 12. 2013, v rámci předmětu "Hledání konkurenční výhody" prezentace studentských prací na téma "Analýza vybraného klastru v České republice". Prezentací se zúčastnilo celkem 20 studentů navazujícího magisterského…

 
23.10.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Cluster matchmaking event - SMEs in Clusters, Györ, 7.11.2013

Národní klastrová asociace (NCA) zahajuje realizaci projektu V4Clusters (www.v4clusters.eu) financovaného z Mezinárodního Visegrádského fondu. Projekt je zaměřen na identifikaci, networking a informatizaci klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř V4 a vytvoření…

 
1.10.2013 Autor: Národní klastrová asociace

3rd Global Free Trade & SEZ Summit - Part of Trade Development Week, Dubai

Global Trade & Special Economic Zone Leaders join line up of 50+ speakers for 'Global Trade Development Week', Dubai, 21-24 October. Tento summit je příležitostí pro české klastry k navázání obchodních vztahů.  Mezi přednášejícími se nachází i odborníci z oblasti klastrů - Danka…

 
29.9.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Nabídka stáže v Sekretariátu TCI v Barceloně na rok 2014

http://tci-network.org/tci/visiting_fellow_programme

 
29.9.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Workshop vědomostní platformy „Kooperace firem a vytváření klastrů“ ERDV dne 1. 10. 2013 v Českýc

Pavla Břusková, prezidentka NCA, se zúčastní 3. workshopu vědomostní platformy „Kooperace firem a vytváření klastrů“ (Kongresové centrum České Budějovice – Metropol), kde seznámí s klastrovou politikou ČR, aktivitami a projekty NCA, připravovanými certifikovanými metodikami pro národní…

 
19.9.2013 Autor: Národní klastrová asociace

NCA se účastní třetího Transnárodního politického dialogu v rámci projektu CluStrat

3. transnárodní politický dialog projektu CluStrat, který je implementován v rámci OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, se koná v Budapešti ve dnech 19-20. září 2013. CluStrat usiluje o udržení a zlepšení konkurenceschopnosti klastrů v regionu Střední Evropy, a to pomocí rozvoje nových…

 
18.9.2013 Autor: Národní klastrová asociace

CluStrat: Cross-fertilization workshop

18. září se v Budapešti koná Cross-fertilization workshop za účelem vzájemného obohacení současně implementovaných různých projektů na téma chytré specializace, vynořujících se oborů, roli klastrů a potenciálního dopadu klastrových politik v regionu Centrální Evropy. Workshop poskytne…

 
15.9.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Prosperující výrobní program mohou nastartovat i zdánlivé maličkosti

Využití potenciálu inovačního myšlení žen a motivování inovací nejrůznějšími sociálními skupinami, mezinárodní spolupráce či zrychlení a zkvalitnění cesty od teoretických akademických úvah k realizaci v praxi, to vše jsou možnosti, které by mohly pomoci vzkřísit skomírající…

 
15.9.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Vynořující se obory jsou potenciálem pro další rozvoj Moravskoslezského kraje

Aktivní stárnutí, zelená ekonomika a udržitelná mobilita, to jsou společenské výzvy, jež v budoucnu vytvoří trh pro nové produkty a služby v oborech, které teprve vznikají. Jedná se o takzvané vynořující se obory, jejichž včasná identifikace a podpora může přispět k rostoucí prosperitě…

 
11.9.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Mise firem s Enterprise Europe Network ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní kooperační setkání při veletrhu EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII ve dnech 19. - 24. října v západočínském městě Chengdu, provincie Sechuan. Kooperační setkání pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s agenturou…

 
4.9.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Vystoupení prezidentky PaedDr. Pavly Břuskové v Dánsku

Prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková spolu s děkankou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Drahomírou Pavelkovou se ve dnech 3.-6. 9.2013 účastní konference TCI ve městě Denmark v Dánsku, kde přednáší na téma výzkumu internacionalizace klastrů. Více…

 
20.8.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Měřicí vůz je příkladem perfektně zvládnutého transferu znalostí a technologií

Co se větší měrou podílí na znečištění ovzduší? Průmysl, doprava či lokální topeniště? Odpověď na tuto otázku by měla v budoucnu pomoci nalézt první akreditovaná měřicí mobilní laboratoř v České republice, která vznikla v Ostravě díky úzké spolupráci Bezpečnostně…

 
1.7.2013 Autor: Pavla Břusková

Klastry v centru pozornosti evropských strategií

Linec, 27. - 28. 6. 2013. Konec června patřil v hornorakouském Linci konferenci o klastrech jako jednom z klíčových témat Strategie EU pro Dunajský region (EUSDR) a Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3). Dvoudenní mezinárodní konference „Posilování inovačních…

 
28.6.2013 Autor: Pavla Břusková

Pozvánka: Řízení klastrů a jejich výkonnosti

Ve dnech 16. a 17. července se uskuteční ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati další z odborných akcí v rámci projektu POKR a také jednání k metodikám klastrových politik v rámci projektu TAČR. V úterý 16. července proběhne setkání s Enricem Pedrosem, manažerem klastru FEMAC ve…

 
26.6.2013 Autor: Národní klastrová asociace

NCA udělila Zlatý klastr 2013

Národní klastrová asociace (NCA) udělila Národnímu strojírenskému klastru u příležitosti desátého výročí jeho založení Zlatý klastr 2013. Pavla Břusková, prezidentka NCA, předala toto ocenění zástupcům klastru 22. dubna, v předvečer konání konference Strojírenství Ostrava 2013…

 
6.6.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube

Ve dnech 27. – 28. června 2013 se prezidentka NCA, Pavla Břusková, zúčastní konference „Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube“, která se koná v hornorakouském Linci. Součástí akce je i workshop projektu CluStrat “Gender - an innovation factor for clusters”, na kterém…

 
5.6.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Valná hromada NCA dne 29.5.2013

Čtvrtá valná hromada Národní klastrové asociace se konala v konferenční místnosti Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha. Na této valné hromadě proběhla volba pátého člena představenstva a nově byla zvolena dozorčí rada NCA. Novou členkou představenstva byla zvolena: RNDr.…

 
16.5.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Firma roku a Živnostník roku 2013

Národní klastrová asociace letos uzavřela spolupráci v podnikatelských soutěžích na podporu malého a středního podnikání o Ceny Hospodářských novin Firma roku 2013 a Živnostník roku 2013. Chceme tak rozšířit účast firem z klastrů v těchto soutěžích.  

 
13.5.2013 Autor: Národní klastrová asociace

NCA pořádá dne 29.5.2013 seminář k transformaci občanských sdružení

NCA ve spolupráci s TC AV/Enterprise Europe Network, pořádala seminář k transformaci občanských sdružení (ev. zájmových sdružení právnických osob)  na jiné právní formy dle novely zákona, která vstoupí v platnost od 1.1.2014. Seminář vedla JUDr. Lenka Deverová a byl připraven speciálně…

 
15.4.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Setkání partnerů projektu CluStrat (Katowice)

  Národní klastrová asociace se účastnila setkání partnerů projektu CluStrat, ke kterému došlo ve dnech 15. - 17. 4. 2013 v Katowicích. Jedním z meetingů byl v pořadí již druhý Transnational Policy Dialogue, jehož cílem je sjednotit poznatky a vytvořit společný přístup v rámci…

 
20.3.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Expertní workshop - TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR uspořádala 20. března 2013 v Ostravě expertní workshop s tematikou transferu znalostí a technologií. Tato akce, která se konala v Podnikatelském inkubátoru VŠB – Technické univerzity v Ostravě, byla…

 
4.3.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zve na Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender doplněné o řadu příkladů z praxe dne 7. března 2013, 9:00 - 14:00 hod. Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále jen KARP)…

 
25.2.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Expertní workshop - GENDER V INOVACÍCH

Dne 25. února 2013 Národní klastrová asociace ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj uspořádala v Ostravě expertní workshop „Gender v inovacích, včetně aspektů diverzity“, v rámci projektu CluStrat (www.clustrat.eu). Tento projekt má přispět k posílení inovační schopnosti…

 
27.1.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Výzva k projevení zájmu o jmenování do pracovní skupiny „Klastry a regionální specializace“

Výzva k projevení zájmu o jmenování do pracovní skupiny „Klastry a regionální specializace“ v rámci projektu ClusterPoliSEE. Call for Expression of Interest for experts to be appointed as members of the Working Group “Clusters & Regional Specialization” within the frame of "ClusterPoliSEE"…

 
8.1.2013 Autor: Národní klastrová asociace

Internacionalizace klastrů v projektu CluStrat

Národní klastrová asociace (NCA) je v období let 2011-2014 partnerem strategického projektu CluStrat, který je zaměřen na podporu inovací prostřednictvím nových  klastrových koncepcí v zemích středoevropského regionu. V rámci jedné z projektových aktivit byl uspořádán expertní workshop…

 
29.12.2012 Autor: Národní klastrová asociace

PF 2013

 
14.11.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Druhý ročník soutěže Česká inovace 2012.

Cílem soutěže, kterou pořádá ČIN - Česká inovace o.p.s. - je podpořit inovační potenciál podniků i jednotlivců a zvýšit touto cestou konkurenceschopnost ČR. Česká inovace chce svými projekty přesvědčit o tom, že inovace nejsou jen výsadou velkých firem s výzkumným a vývojovým zázemím,…

 
30.10.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Trénink klastrových koučů švédské expertky na inovace a gender v rámci projektu CluStrat

V rámci projektu CluStrat nabízí paní Inger Danilda (švédská expertka na inovace a gender) trénink klastrových koučů. Paní Danilda připravuje ve spolupráci s výzkumníky a experty e-learningový kurz pro trenéry klastrů. Kurz bude v angličtině, aby mohl být nabízen globálně a aby mohly…

 
17.10.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Enterprise Europe Network: EU-Egypt Business Forum

Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze pořádá za účasti Catherine Ashoton, Evropské komisařky pro vnější vztahy a Antonio Tajani, viceprezidenta Evropské komise EU-Egypt Business Forum. Při této příležitosti zve Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze české firmy,…

 
17.10.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Národní dialog ke klastrovým koncepcím

  Ve dnech 22. a 23. 10. 2012 se v hotelu Diplomat konal Národní dialog ke klastrovým koncepcím v rámci projektu CluStrat. Toto dvoudenní setkání se konalo v rámci mezinárodního strategického projektu s názvem "Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících…

 
16.10.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Seminář Manex open 31.10.-1.11.2012 v Brně

Vážení členové a partneři NCA, dovolujeme si Vás informovat o semináři Manex open, který se koná ve spolupráci s NCA v Brně ve dnech 31.10.-1.11.2012. Seminář je zaměřený mj. na  techniky zvyšování angažovanosti a energetizace lidí, firem i organizací v klastru a na implementaci…

 
11.10.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Závěry z konference VTP Milovice

Závěry z konference „VTP Milovice – "Praktické přínosy inovací v klastrech“   Konference na téma „VTP MILOVICE - PRAKTICKÉ PŘÍNOSY INOVACÍ V KLASTRECH“ proběhla dne 9. 10. 2012 v Technickém muzeu Brno. Národní klastrová asociace spolu s Centrem pro výzkum, vývoj, inovace a…

 
24.9.2012 Autor: Národní klastrová asociace

VTP Milovice - Praktické přínosy inovací v klastrech

  Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj (CVVI) ve spolupráci s Národní klastrovou asociací (NCA) a dalšími partnery projektu „Kooperační platforma VTP Milovice“ - ČVUT - Fakulta strojní a dopravní, VTP AT Milovice, o.p.s a TECHNOFIBER, s.r.o. připravují konferenci  VTP…

 
7.9.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Mezinárodní podnikatelský týden v Izraeli

  V Izraeli probíhá Mezinárodní podnikatelský týden. Celou akci organizuje od 6. září do 13. září StarTau – TelAviv University Entrepreneurship Centre. StarTau je přední inovační centrum v Izraeli, které podporuje začínající podnikatele v jejich prvních krocích. Po dvou úspěšných…

 
28.8.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Národní dialog ke klastrovým koncepcím

  Vážené dámy, vážení pánové,   Karlovarský kraj, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojili do mezinárodního strategického projektu s názvem Posílení inovací prostřednictvím…

 
17.8.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Představujeme Evropskou platformu pro spolupráci klastrů ECCP

Představujeme Evropskou platformu pro spolupráci klastrů (European Cluster Collaboration Platform)  Již dříve jsme našim členům poskytli informace o evropském online portálu pro spolupráci klastrů. Tato platforma nabízí kvalitní informace a podporu spolupráce pro klastry (klastrové organizace…

 
30.6.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Setkání klastrových projektů v rámci Local Info Day projektu Clusters – Cord a projektu CluStrat

Dne 19. 6. 2012 se v prostorách HUB Praha konalo Setkání klastrových projektů v rámci Local Info Day projektu Clusters – Cord a Expert Workshop projektu CluStrat na téma vynořující se obory. Projekt CluStrat je zaměřen na implementaci a především rozšíření technologických inovací do…

 
13.6.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Rozhovor s PaedDr. Pavlou Břuskovou, prezidentkou NCA pro měsíčník Podnikatel

Ne vždy musejí firmy stejného či podobného zaměření z téhož regionu mezi sebou „válčit“ až do úmoru. Možná to na první pohled vypadá divně, ale pro tyto subjekty může být naopak prospěšná spolupráce. Proto prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková nabádá: „Spolupracujte…

 
7.6.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Kontraktační setkání inovativních malých a středních firem Cluster 55° Brokerage events

BIC – R&D, s.r.o. (CZ/Brno) a CLUSTER 55° (SE/Malmö, Lund) s podporou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Národní klastrové asociace nabízí možnost účasti na kontraktačním setkání inovativních malých a středních firem a technologických StartUp společností…

 
6.2.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Projekt Veřejný portál

Rádi bychom Vás informovali o projektu Veřejný portál, který zprostředkovává podnikatelům poptávky měst. V poslední době dochází k rozšiřování počtu obcí a měst, které zveřejňují informace o svých vypisovaných zakázkách na internetu. Proto byla vytvořena internetová databáze veřejných…

 
6.2.2012 Autor: Národní klastrová asociace

Klastry v perspektivě globální konkurenceschopnosti

Klastry v perspektivě globální konkurenceschopnosti Tisková zpráva ze dne 6. 2. 2012 PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace (NCA) V letošním roce se v Baskicku uskuteční výroční 15. globální konference The Competitiveness Institute, která je vůdčí celosvětovou…

 
11.11.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Závěry z konference Posílení spolupráce v klastrové politice v Evropě, 20. - 21. 10. Varšava

Potřebujeme holističtější inovační politiky Tento apel zazněl z úst Reinharda Büschera, vedoucího jednotky podpory průmyslových inovací, DG Enterprise and Industry, na konferenci „Posílení spolupráce v klastrové politice v Evropě: pohled dopředu k novým koncepčním programům“, která…

 
7.11.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Národní klastrová asociace pomůže klastrům zapojit nové technologie a služby

Prosincovou konferencí ve Stuttgartu (14. - 15. 12. 2011) pod záštitou ministra financí a ekonomiky Bádensko-Württemberska bude odstartován nový projekt spolufinancovaný z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa s akronymem „CluStrat“. Českou republiku v něm reprezentuje…

 
27.9.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Zvýhodněná nabídka KB přinese členům Národní klastrové asociace úspory a pomoc při financování

  V Praze, 26. září 2011 – Komerční banka navázala spolupráci s Národní klastrovou asociací. Díky novému partnerství mohou klastry sdružené v asociaci využívat od července zvýhodněnou nabídku služeb Komerční banky. Národní klastrová asociace (NCA) sdružuje v současné…

 
27.9.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Představte své špičkové technologie a služby před Rakouskými firmami!

Zastupitelský úřad ve Vídni ve spolupráci s Hospodářskými komorami Dolního Rakouska a Vídně a dalšími partnery na české a rakouské straně pořádá dne 18. října 2011 Technologický seminář ČR - Dolní Rakousko - Vídeň. Hlavní obory, které se budou na tomto semináři prezentovat…

 
22.9.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Evropská klastrová observatoř vydala nové klastrové studie

Evropská klastrová observatoř vydala dvě nové studie o klastrových politikách a klastrových organizacích. Studie se zaměřují na zkoumání vazeb mezi pojetím ekologických inovací a klastrové politiky, stejně jako prioritami a postupy v oblasti řízení klastrů po celé Evropě. V první studii…

 
14.9.2011 Autor: Národní klastrová asociace

CzechInvest, Česká inovace | Soukromý sektor spojil své síly v projektu na podporu konkurenceschopno

Podpořit, zviditelnit a ocenit české firmy i jednotlivce, jež mají inovativní nápady a podnikatelského ducha, má za cíl soutěž Česká inovace 2011. Soutěž dnes vyhlásila obecně prospěšná společnost Česká inovace, ve které spojily své síly významné tuzemské firmy i zástupci univerzit.…

 
13.9.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Vzdělávací semináře pro společnosti vyrábějící a distribuující zdravotnické prostředky

V září a říjnu se uskuteční v Brně dvě ojedinělé vzdělávací akce určené především pro společnosti, které vyrábějí nebo distribuují zdravotnické prostředky, a které by měly získané poznatky implementovat do svého systému jakosti. Legislativní minimum právní regulace zdravotnických…

 
6.9.2011 Autor: Národní klastrová asociace

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na konferenci TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP, která se uskuteční dne 13. září 2011 v konferenčním centru Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6. Konference se měla původně uskutečnit v červnu 2011,…

 
24.8.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Mezinárodní soutěž inovací

Iniciativa Network of Automotive Excellence (NoAE) pořádá v roce 2011 již pátý ročník mezisektorové a mezinárodní „Soutěže inovací NoAE“.V rámci Soutěže inovací v roce 2011 byl rozšířen obsah aktivit na oblast mobility, a to včetně- automobilové,- letecké,- kolejové osobní a nákladní…

 
13.7.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Jednání představenstva NCA

Dne 11. července 2011 proběhlo na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) jednání představenstva Národní klastrové asociace.  V rámci jednání byli přijati noví členové NCA – Bezpečnostně technologický klastr a společnost CZECH DEX s.r.o. NCA má tedy k dnešnímu dni 20 členů. Velká…

 
10.6.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Technology Cup 2011 zná své vítěze

Veletrh Autosalon na brněnském Výstavišti se stal dějištěm vyhlášení vítězů prvního ročníku inovativní soutěže Technology Cup. Soutěž měla za úkol stimulovat mladé lidi, aby nepsali své myšlenky a práce do šuplíku, ale aby se je naučili uplatnit a prosadit v praxi. Hlavní důraz…

 
10.6.2011 Autor: Národní klastrová asociace

ENERGOKLASTR, člen Národní klastrové asociace, je zakladatelem špičkového vědeckotechnického centra

V Jihlavě vyroste do roku 2014 nový Vědeckotechnický park (VTP) a Centrum pro transfer technologií (CTT) Vysočina. Zaměří se především na energetiku a jeho provozovatelé si slibují, že se díky tomu stane jedním z klíčových technologických pracovišť v zemi. Celkem do něj investují přes…

 
10.6.2011 Autor: Národní klastrová asociace

Danube Cultural Cluster

Maďarská kulturní instituce Collegium Hungaricum podporuje v návaznosti na maďarské předsednictví Rady EU ve spolupráci s řadou partnerů z oblasti Dunaje založení Dunajského kulturního klastru (DCC). Klastr by měl fungovat jako zastřešující organizace pro budoucí a stávající kulturní klastry…

 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…