Co je to klastr?

Koncept klastrů je moderním vyjádřením a popisem dlouhodobě pozorovaného fenoménu geografické koncentrace a ekonomických aktivit, který je široce a všeobecně považovaný za důležitý faktor ekonomického rozvoje. Myšlenka klastrů je však mnohem starší a sahá například až do 19. století, kdy výhody aglomerace ekonomických aktivit popsal Marshall (1980). Vzhledem k faktu, že je koncept klastrů velmi široký můžeme jej nalézt v dílech řady světových autorů, jako byli Max Weber (1909), Joseph Schumpeter (1934), Friedrich Hayek (1945) a mnozí další. Ovšem největší zásluhu na přiblížení tohoto tématu veřejnosti mají práce amerického ekonoma Michaela Portera. Porterova myšlenka "klastrů" prokázala ve světě značný vliv na studium regionálního a lokálního "shlukování" podniků. Porterův modelů klastrů, jako nástroje propagace národní, regionální a lokální konkurenceschopnosti dnes používají národní vlády, regionální a lokální rozvojové agentury, ale také OECD a Světová banka. (Pavelková at al. 2013: 13 -14)

Národní klastrová asociace pracuje s definicí stanovenou Michaelem Porterem, který definuje klastr jako "geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují." (Porter. 1990: 213)

 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…