Odběr aktualit e-mailem

Chcete-li být průběžně informováni o aktualitách naší asociace, napište nám svůj e-mail zde:

Gender v inovacích - inovace v klastrech

Logo Norway

 

 

 

Gender v inovacích - inovace v klastrech (12/2014 - 11/2015)

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech, spolufinancovaný z Norských fondů, prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, se zaměřuje na gender mainstreaming v klastrech v  Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska.

Projekt navazuje na jedno z průřezových témat mezinárodního strategického projektu CluStrat financovaného z OP Central Europe – gender v inovacích (včetně aspektů diverzity), kde žadatel vůbec poprvé přinesl informace o tématu gender do konceptu klastrů.

Tento projekt svými aktivitami přispěje k optimalizaci využití potenciálu žen pro inovace z hlediska jejich zapojení a udržení v pracovním procesu pomocí vhodných řešení pro slaďování rodinného a pracovního života, dále umožní porozumění genderové nerovnoprávnosti v inovačním cyklu a také využití různých forem pobídek pro průmysl a výzkum k vytváření genderové rovnováhy ve výzkumných a inovačních týmech.

Druhá linie inovativnosti projektu zdůrazní pohled na ženy jako tvůrce poptávky – specifického tržního segmentu stimulujícího nové produkty. Tento aspekt může v klastrech posílit potřebu provádění společného foresightingu, průzkumů trhu, výzkumu a vývoje inovačních produktů, vzniku nových firem (start-up/spin-off) s využitím efektů spill-over a sdílených investic.

Důležitým aspektem projektu je posílení povědomí o roli genderu v inovačních procesech firem a přenos zkušeností a nejlepších praktik z Norska, jež má dlouhodobý dopad na vybrané subjekty v Moravskoslezském kraji (MSK) a tudíž zajistí i udržitelnost projektu. Tyto genderové perspektivy v inovacích budou subjektům prezentovány v rámci jednodenního semináře s norským partnerem pro realizaci genderových auditů s možností aplikovat zvolené progresivní postupy do svých interních materiálů.

Další informace o projektu a norském přístupu k genderové otázce se dočtete v tiskové zprávě zde,

a článku Jak posilovat inovační potenciál firem a klastrů (Inovační podnikání a transfer technologií, 3/2015, ročník XXIII. Str. 15) dostupném zde.

 

AKTIVITY PROJEKTU:

1) Seminář Gender v inovacích

Národní klastrová asociace pořádá seminář „Gender v inovacích“ konaný v rámci projektu Gender v inovacích – inovace v klastech spolufinancovaného z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, který se uskuteční 30.3.2015 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, od 10:30 hod.

Seminář, na kterém vystoupí norská partnerka projektu Torunn Aass Taralrud, regionální ředitelka Innovation Norway regionu Oppland, bude věnován otázce rovných příležitostí v inovačních procesech a přenosu nejlepší praxe z Norska.

Prezentace přednášejících si můžete prohlédnout zde.

Fotografie ze semináře neleznete zde.

Zprávu ze semináře Gender v inovacích si můžete stáhnout zde.

 

2) Analýza strategických dokumentů

Analýza národních a regionálních strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti ČR se stala aktivitou projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Cílem této aktivity bylo posouzení rozsahu a využití genderově citlivého přístupu v strategických dokumentech v oblasti inovací a konkurenceschopnosti a zhodnocení míry jeho uplatňování.

Analýzy strategických dokumentů jsou dostupné zde:

Analýzy zpracoval expert na rovné příležitosti Mgr. Tomáš Peterka.

 

Benchmarkingová studie

Návazným krokem na analýzy strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti ČR bylo provedení benchmarkingu těchto českých dokumentů s obdobnými dokumenty z Norska. Benchmarkigovou studii zpracovala Daniela Folkestad.

 

3) Genderové audity ve členských firmách klastrů v Moravskoslezském kraji

Začátkem června 2015 byly zahájeny genderové audity ve členských firmách klastrů působících v MSK, které poskytnout zprávu o tom, jak je v těchto firmách využíván potenciál rovných příležitostí žen a mužů ke zvýšení inovací. Genderové audity jsou klíčovou aktivitou projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech a jejich výsledky by měly přispět k posílení inovačního potenciálu klastrů.

Pod vedením genderových expertů Ing. Ivany Mariánkové a RNDr. Radima Misiačka auditem prošly firmy z Moravskoslezského automobilového klastru, IT Clusteru a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Tiskovou zprávu ze zahájení těchto auditů si můžete stáhnout zde.

Tiskovou zprávu o výsledku těchto auditů naleznete zde.

Tiskovou zprávu s rozhovory zástupců auditovaných firem zde.

 

4) Elektronický sborník

Elektronický sborník příspěvků a výstupů vzniklých v rámci projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech naleznete zde.

Tiskovou zprávu s rozhovory zástupců klastrových organizací naleznete zde.

 

Kontaktní osoby za NCA:

PaedDr. Pavla Břusková, bruskova@nca.cz, +420 731 505 929

Mgr. Zuzana Polová, polova@nca.cz, +420 773 032 220

 

Odkazy na webové stránky:

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: eeagrants.org

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.


 

AKCE

 

13.10.2016 - 14.10.2016,
Paříž, Francie

World Innovation & Cosmetic Cluster Summit

Cosmetic Valley & France Clusters organize the international BtoB meeting “World Innovation & Cosmetic Cluster Summit” Paris, 13th…

 
 
 

26.5.2016,
Ostrava

Strojírenství Ostrava 2016

Národní strojírenský klastr, ve spolupráci s partnery konference pořádá jubilejní  X. ročník odborné konference STROJÍRENSTVÍ…

 
 
 

8.3.2016 - 30.11.2016,
Ostrava

Hledáme výkonného ředitele/ředitelku Národní klastrové asociace (NCA)

Posláním NCA je spojovat členské klastrové organizace a další zainteresované aktéry na podporu klastrové politiky a její efektivní…