Gender v inovacích - inovace v klastrech

Logo Norway

 

 

 

Gender v inovacích - inovace v klastrech (12/2014 - 11/2015)

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech, spolufinancovaný z Norských fondů, prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, se zaměřoval na gender mainstreaming v klastrech v  Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska.

Projekt navazoval na jedno z průřezových témat mezinárodního strategického projektu CluStrat financovaného z OP Central Europe – gender v inovacích (včetně aspektů diverzity), kde žadatel vůbec poprvé přinesl informace o tématu gender do konceptu klastrů. Důležitým aspektem projektu bylo posílení povědomí o roli genderu v inovačních procesech firem a přenos zkušeností a nejlepších praktik z Norska, jež má dopad na vybrané subjekty v Moravskoslezském kraji (MSK).

Projekt byl úspěšně ukončen v listopadu 2015 a naplnil stanovené cíle.

Další informace o projektu a norském přístupu k genderové otázce se dočtete v tiskové zprávě zde,

a článku Jak posilovat inovační potenciál firem a klastrů (Inovační podnikání a transfer technologií, 3/2015, ročník XXIII. Str. 15) dostupném zde.

 

AKTIVITY PROJEKTU:

1) Seminář Gender v inovacích

Národní klastrová asociace uspořádala seminář „Gender v inovacích“ konaný v rámci projektu Gender v inovacích – inovace v klastech spolufinancovaného z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, který se uskutečnil 30.3.2015 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, od 10:30 hod.

Seminář, na kterém vystoupila norská partnerka projektu Torunn Aass Taralrud, regionální ředitelka Innovation Norway regionu Oppland, byl věnován otázce rovných příležitostí v inovačních procesech a přenosu nejlepší praxe z Norska.

Prezentace přednášejících si můžete prohlédnout zde.

Fotografie ze semináře neleznete zde.

Zprávu ze semináře Gender v inovacích si můžete stáhnout zde.

 

2) Analýza strategických dokumentů

Analýza národních a regionálních strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti ČR byla jednou z aktivit projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech. Cílem této aktivity bylo posouzení rozsahu a využití genderově citlivého přístupu v strategických dokumentech v oblasti inovací a konkurenceschopnosti a zhodnocení míry jeho uplatňování.

Analýzy strategických dokumentů jsou dostupné zde:

 

Benchmarkingová studie

Návazným krokem na analýzy strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti ČR bylo provedení benchmarkingu těchto českých dokumentů s obdobnými dokumenty z Norska.

 

3) Genderové audity ve členských firmách klastrů v Moravskoslezském kraji

Začátkem června 2015 byly zahájeny genderové audity ve členských firmách klastrů působících v MSK, které poskytnout zprávu o tom, jak je v těchto firmách využíván potenciál rovných příležitostí žen a mužů ke zvýšení inovací.

Pod vedením genderových expertů Ing. Ivany Mariánkové a RNDr. Radima Misiačka auditem prošly firmy z Moravskoslezského automobilového klastru, IT Clusteru a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Tiskovou zprávu ze zahájení těchto auditů si můžete stáhnout zde.

Tiskovou zprávu o výsledku těchto auditů naleznete zde.

Tiskovou zprávu s rozhovory zástupců auditovaných firem zde.

 

4) Elektronický sborník

Elektronický sborník příspěvků a výstupů vzniklých v rámci projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech naleznete zde.

Tiskovou zprávu s rozhovory zástupců klastrových organizací naleznete zde.

 

Kontaktní osoby za NCA:

PaedDr. Pavla Břusková, bruskova@nca.cz, +420 731 505 929

Mgr. Zuzana Polová, polova@nca.cz, +420 773 032 220

 

Odkazy na webové stránky:

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: eeagrants.org

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.


 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…