NCA

Národní klastrová asociace (NCA) sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Mise NCA

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.

K přínosům NCA patří:

- posílení funkce klastrů v inovačních procesech a rozvojových strategiích České republiky
- dynamičtější rozvoj klíčových a vznikajících technologických sektorů na bázi klastrů
- institucionální podpora klastrových organizací a iniciativ
- vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů
- vyšší využitelnost sociálního kapitálu a inovačního potenciálu založeného na sdílení znalostí
- efektivnější přenos osvědčených řešení v mezinárodním měřítku

 

PŘEDSTAVENSTVO NCA:

PaedDr. Pavla Břusková - prezidentka

Ing. Břetislav Skácel - viceprezident

doc. Ing. Adriana Knápková Ph.D. - členka představenstva

Ing. Petr Hladík Ph.D. - člen představenstva

Ing. MSc. Luboš Komárek - člen představenstva

Ing. Radek Brychta - člen představentva

Ing. Ladislav Glogar - člen představenstva

 

DOZORČÍ RADA NCA:

Ing. Luděk Kühr - předseda DR

Ing. Jiří Herinek - člen DR

Ing. Jan Kučera - člen DR

 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…