Partneři a sítě

CzechInvestczechinvest_logo

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

 

Asociace inovačního podnikání ČRaip_čr_logo

Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR),
jejímž členem je i Národní klastrová asociace, plní od 23.6.1993
úlohu nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání. Hlavní činností AIP ČR je: výzkum a vývoj v oblasti inovačního podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh, a to za respektování pravidel rámce společenství Evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.

 

Evropská klastrová aliance (European Cluster Alliance)

Evropská klastrová aliance je otevřená platforma založená za účelem iniciace a udržení politického dialogu na evropské úrovni mezi regionálními a národními orgány veřejné správy, které jsou zodpovědně za rozvoj klastrových politik a řízení klastrových programů. Politický dialog by měl přispět ke zvýšení excelence a efektivnosti klastrových politik, které povedou k vytvoření konkurenceschopných world-class klastrů. Evropská klastrová aliance byla založena v roce 2006 čtyřmi projektovými partnery, kteří byli zapojeni do projektů klastrových politik financovaných v rámci iniciativy PRO INNO Europe® Evropské komise. Od roku 2008 je Evropská klastrová aliance otevřená pro další relevantní organizace, které jsou ochotny sdílet svoje zkušenosti a mají zájem rozvíjet společné aktivity s ostatními partnery v alianci. NCA je členem ECA.

 

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (European Cluster Collaboration Platform)

Tato platforma nabízí on-line informace a podporu pro klastry (organizace a jejich členy) s cílem zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím stimulace nadnárodní a mezinárodní spolupráce. Evropská platforma pro klastrovou spolupráci je začleněna do iniciativy Evropská klastrová excelence.

 

Evropská klastrová observatoř ( European Cluster Observatory)

Evropská klastrová observatoř je online platforma poskytující přístup k datům a informacím o klastrových organizacích a regionálních mikroekonomických rámcových podmínkách v Evropě. Observatoř vytváří zprávy o klastrech a podmínkách regionální konkurenceschopnosti, nabízí benchmarking klastrových organizací, hodnocení klastrových programů a koučing managementu klastrových organizací. Součástí observatoře je rovněž knihovna klastrů a možnost dalšího vzdělávání k oblasti klastrového managementu.

 

TCI Network (The Competitivenees Institute )

TCI Network je přední globální síť sdružující organizace a odporníky se znalostmi v oblasti klastrů, klastrových politik a konkurenceschopnosti. Posláním této instituce je podpora rozvoje klastrů jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovační schopnosti podniků, měst, regionů a zemí. TCI byla založena v roce 1998 a dnes tato nezisková, nevládní organizace sdružuje na 9 000 praktiků z rozvojových agentur, vládních úřadů, klastrových organizací, akademických institucí, podniků a multilaterálních organizací z více než 110 zemí světa.

 

Evropský klastrový portál (EU Cluster Portal)

Evropský klastrový portál poskytuje nástroje a informace o klíčových iniciativách, činnostech a akcích pro klastry a jejich členské firmy (malé a střední) s cílem posílit základnu klastrů světové úrovně v rámci EU.

 

Technologické centrum je národním informačním centrem pro evropský výzkum, připravuje analytické a výhledové studie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zabývá se mezinárodním transferem technologií.
 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…