Odběr aktualit e-mailem

Chcete-li být průběžně informováni o aktualitách naší asociace, napište nám svůj e-mail zde:

Projekty NCA

Projekty NCA:

logo DanuBioValNet

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet (Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region).  Její role spočívá v přenosu informací o možnostech rozvoje spolupráce klastrů, firem a dalších zainteresovaných stran v bio-based oborech (Bio-based Industries) a realizaci všech projektových aktivit. NCA je rovněž lídrem WP2 (komunikační management projektu).

Více o projektu na oficiálních stránkách zde.

Projekt se zaměřuje na budování internacionalizačních kapacity klastrů. Prostřednictvím školení a vzdělávání chce povzbudit klastrové organizace a jejich členy (MSP) k realizaci internacionalizačních aktivit a orientaci na nové trhy. Lead partnerem projektu je Národní klastrová asociace, dalšími partnery jsou: Národní aliance inovativních klastrů (HU), Únia klastrov Slovenska (SK) a Národní asociace inovativních podniků (PL). Projekt je spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

Oficiální stránka projektu: http://klastr-portal.cz/en/v4clusgo

Logo - IVF

Záměrem projektu je posílení hospodářského rozvoje České republiky a Srbska využitím nových modelů obchodní spolupráce a specializace na bázi klastrů. Strategie projektu zahrnuje zvýšení internacionalizační kapacity klastrů a vytvoření předpokladů pro internacionalizační aktivity jejich členů (firem, MSP a dalších organizací a institucí) v rámci pilotního teritoriálního vymezení spolupráce mezi ČR a Srbskem. Projekt je podpořen z programu Aid for Trade a spolu-financován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Více o pojektu v češtině naleznete zde.

Oficiální web projektu: http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/

Logo AIT

Národní klastrová asociace je zpracovatelem studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji. Doba realizace projektu: 05/2016 - 10/2016. Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji je spolufinancováno Zlínským krajem. Více zde.

Logo_ZLK

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech se zaměřuje na gender mainstreaming v klastrech v  Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Web projektu: http://www.nca.cz/cs/gender-v-inovacich-inovace-v-klastrech

 

Projekt je zaměřen na identifikaci, networking a informatizaci klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř Višegrádské skupiny a vytvoření 4 oborových seskupení z klastrů, které budou reprezentovat silné stránky Visegrádské skupiny, tzv. V4 Leading Clusters. Ty pak vypracují vlastní akční plány, jak mohou využít aktivit Visegrádské skupiny organizovaných v rámci zviditelnění a globalizaci směrem k partnerským destinacím, kterými jsou Japonsko, USA, Izrael a Taiwan. Projekt byl implementován a spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

Web projektu: http://www.v4clusters.net/


Projekt CluStrat se zaměřoval na podporu inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí zaměřených na podporu nově vznikajících odvětví a průřezových témat. Projekt CluStrat, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, je realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. Jde o stěžejní projekt v rámci Strategie Evropské unie pro Dunajský region.

Web projektu: http://klastr-portal.cz/cs/projekt

 

Projekt svým zaměřením reaguje na identifikovanou poptávku pro vytvoření komplexních vzdělávacích modulů s optimálním množstvím informací pro manažery, facilitátory, pracovníky TH a další pracovníky v návaznosti na subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje. Této cílové skupině chceme umožnit rozvoj kvalifikace, který jí pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce.

Cestou k naplnění cílů je vytvoření a pilotní ověření 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů, e-learningu a pěti tematických učebních publikací.

Projekt bude probíhal po dobu dvou let, během kterých došlo k metodickému a obsahovému nastavení jednotlivých kurzů, jejich pilotnímu ověření na vzorku cílové skupiny a následně k úpravě a precizaci metodik do finální podoby dle reflexe požadavků a potřeb cílové skupiny.

Projektový tým zodpovědný za realizaci projektu byl sestaven ze zkušených odborníků s potřebnou kvalifikací.

Výstupem projektu je 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů
a e-learningu.

Pokud máte zájem o tyto kurzy, kontaktujte nás na starostkova@nca.cz, 777 454 499. Poskytneme Vám přihlašovací údaje pro vstup.

Web projektu: http://www.vzdelavani-inovace-nca.cz/

 

NCA jako pozorovatel v projektech:

 

AKCE

 

15.5.2018 - 18.5.2018,
Vídeň

INTERTOOL

Vážení členové a partneři rádi bychom Vás pozvali jako vystavovatele na již dobře známý největší rakouský veletrh pro kovoobrábění INTERTOOL…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017,
Ostrava

Smarter Region - International Brokerage Event 2017

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci a mezinárodní dvoustranná jednání firem "Smarter…