Projekty o klastrech

Evropské klastrové projekty s účastí českých partnerů

Klastrové organizace, regionální a další specializované instituce se zapojují do klastrových projektů, které podporuje Evropská komise v rámci svých rozvojových programů a iniciativ. V této sekci portálu NCA se s nimi můžete seznámit a případně navázat kontakt s jednotlivými partnery. Také můžete touto cestou zveřejnit projekt, ve kterém působíte za ČR jako vedoucí partner, partner či externí konzultant. Své podklady zasílejte na info@nca.cz

1. V4ClusterPol (01/2016 - 12/2016)

Cílem projektu byla spolupráce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Trenčianské university A. Dubčeka v Trenčíně, University of Szczecin a konzultační společnosti Tenderix, Ltd. z Budapešti, a to ve výzkumu, výměně znalostí a zkušeností v oblasti klastrových politik a jejich vlivu na rozvoj klastrových organizací, resp. jejich životaschopnosti ve Visegrádských zemích (V4). Na základě analýz jednotlivých klastrových politik států V4 a vybraných klastrových organizací byly zpracovány studie včetně doporučení a dobrých praktik pro jejich rozvoj a k posílení konkurenceschopnosti V4.

2. AutoNet (03/2010 – 2/2013)

Cílem projektu byl rozvoj nadnárodní spolupráce firem v automobilovém průmyslu např. v oblastech elektromobility a mechatroniky a rozšíření obchodních aktivit v rámci střední Evropy. Významná byla teké podpora inovačního prostředí pro vytváření nových procesů, materiálů a produktů v automobilovém průmyslu a došlo  k zásadnímu rozšíření spolupráce v tzv. inovačním trojúhelníku (univerzity a další výzkumné a vývojové instituce, malé a střední podniky, vládní instituce). Díky projektu AutoNet bylo podpořeno 1394 bilaterálních setkání; 1042 účastníků konferencí; 472 kontaktů v databázi; 385 zúčastněných společností, 3 výroční konference.

Projekt byl realizován v 7 zemí Evropské unie po dobu 36 měsíců. Partnerem za ČR byl Moravskoslezský automobilový klastr (www.autoklastr.cz). Přehledné informace o projektu AutoNet naleznete zde.

3. ChemClust (01/2010 – 12/2012)

Cílem projektu je zlepšení účinnosti regionálních rozvojových politik v oblasti inovací a klastrových politik pro chemický sektor prostřednictvím mezinárodní spolupráce a výměny nejlepších praktik. V tomto kontextu je záměrem projektu iniciovat vzájemné učení se mezi regiony s většími či menšími zkušenostmi, aby se zlepšila kapacita a znalosti regionálních aktérů a celková výkonnost regionálního inovačního systému. Přehledné informace o projektu ChemClust naleznete zde.

4. IN2WOOD (01/2010 – 6/2012)

Forest Clusters Development and Implementation Measures of a 6-Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovation - je projektem, který má spojit regionální klastry tažené výzkumem v odvětvích lesnictví a zpracování dřeva. Vzhledem k rostoucímu významu dřeva jako přírodního zdroje pro udržitelnou společnost je nutné spolupracovat na nových technologiích, inovacích, výzkumu a transferu zkušeností mezi regiony. Proto Evropská komise očekává od tohoto projektu podstatné efekty tím, že zde jsou propojeny regionální klastry 13 partnerů ze 6 evropských regionů. Přehledné informace o projektu IN2WOOD naleznete zde.

5. Clusters - Cord (3/2010 - 2/2013)

CLUSTERS-CORD je mezinárodním kooperačním projektem zaměřeným na společné hledání odpovědi na otázku, jak zvýšit možnosti regionálního rozvoje klastrů a to vytvořením evropského metaklastru, který zabezpečí výměnu nejlepších zkušeností a přímou spolupráci partnerů z jednotlivých zemí a tím zvedne konkurenceschopnost Centrální Evropy v klíčových oblastech průmyslu. Projekt je zaměřen na předem definovaná odvětví, která byla stanovena v přípravné fázi partnery: mobilita a logistika, ICT, automobilový průmysl a letectví, cestovní ruch, lékařské vědy, energetika a životní prostředí, výrobní technologiemi dřevozpracující průmysl a zpracování potravin. Přehledné informace o projektu naleznete zde. Aktuální číslo newsletteru projektu je ke stažení na tomto odkaze.

6. CNCB

Hlavním výsledkem projektu je na základě průzkumu, osobních pohovorů a připomínek expertních skupin vytvořit nadnárodní učební manuál, který bude obsahovat učební osnovy a podkladové materiály pro různé kurzy, na jejichž základě klastroví manažeři získají a prohloubí si své znalosti a komunikační, analytické, strategické a řídící schopnosti. Tento manuál bude zároveň založen na poznatcích z dobrých praxí a výsledcích pilotních akcí vybraných klastrů z každé partnerské země. Dalším výsledkem je optimalizace aktivit tří vybraných klastrů z partnerských zemí a tím pádem pozitivní dopad na rozvoj inovačního potenciálu regionu. V neposlední řadě mezi výsledky projektu patří i podpora klastrů, jež chtějí působit na mezinárodní úrovni. Partneři projektu CNCB se pokusí založit alespoň jednu nadnárodní klastrovou iniciativu, která se bude skládat nejméně ze dvou klastrových iniciativ pocházejících z různých participujících zemí. Anotaci projektu CNCB naleznete zde.

7. CreaClust- Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu (01/2011 - 12/2012)

Hlavním cílem projektu je vytvořit společnou přeshraniční zlínsko-trenčianskou síť (iniciativu) dlouhodobé a koordinované spolupráce subjektů z oblastí kreativního průmyslu. Projekt má ambici přispět k příhraniční integraci, rozvoji a skloubení tradic a umělecko-kulturního dědictví s moderním rozvojem tzv. kreativních průmyslů, motivovat v této oblasti podnikatelskou a regionální spolupráci a zapojit příhraniční regiony dále a hlouběji do evropského dění, charakterizovaného v poslední době vznikem či budováním konceptů kreativních měst, regionů a komunit.

 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…