Rozhovory s manažery klastrů

Ladislav Toufar, bývalý manažer Plastikářského klastru

Rozhovor na téma klastry

Co jsou klastry a k čemu jsou dobré? Co je vysiluje a ničí? Odpovědi na tyto a další otázky k tomuto tématu má Jaroslav Toufar, dlouholetý manažer Plastikářského klastru, který působí řadu let ve Zlínském kraji.

Nejprve bychom měli asi vysvětlit, co je vlastně klastr?

Naše definice zní takto:klastr je sdružení těch, co se znají, a i když si třeba konkurují, tak chtějí spolupracovat, protože vědí, že budou konkurenceschopnější.“ Na první pohled se může zdát, že ta definice nemá logiku. Pro vysvětlení zvolím ten nejjednodušší příklad: deset členských firem nakupuje v paletových množstvích surovinu, režijní materiál a podobně. Společným nákupem v kamionovém množství se mohou dostat na množstevní slevy, kterými si všichni sníží materiálové náklady. Zdůrazňuji, že jde sice o reálný  příklad, těžiště práce v klastru je však především v oblasti vývoje materiálů, technologií a výrobků. Jako příklad pro oblast vývoje pak můžu uvést vznik „Střediska pro modelování výrobků z plastů“, jehož vybavení slouží pro členy klastru, kteří tato nákladná zařízení sami nemusí pořizovat. A vzhledem k tomu, že hodnota majetku střediska je kolem dvaceti milionů korun, tak tyto náklady členské firmy ušetřily, nemluvě o dalších přínosech z využití této infrastruktury při vývoji.

Podstatou činnosti klastrů je tedy především nalezení společných zájmu členů, existujících pochopitelně nad rámec konkurenčních vztahů, které se nedají úspěšně  řešit individuálně a nekoordinovaně. V době zakládání Plastikářského klastru, tedy Plastru, taková témata byla na stole: nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a nepříliš efektivní spolupráce především malých i středních firem, s akademickými partnery v oblasti vývoje.

Proč vznikl Plastikářský klastr právě ve Zlínském kraji?

To je zcela logické. Zpracování plastů a gumy má v regionálním průmyslu zcela výjimečnou pozici. Na obratu průmyslové výroby v kraji se tento segment podílí téměř polovinou a na obratu v celé  České republice skoro čtyřiceti procenty. Plastikářských firem je na Zlínsku v současné době kolem stovky.

Jakou roli podle vás hrají klastry v České republice?

Zde můžu korektně hodnotit jen roli klastrů, se kterými přicházíme do pracovního kontaktu. A se znalostí výsledků jejich práce můžu klidně konstatovat – zaplať pánbůh za úspěšné klastry! Tedy, jejich role je velmi významná.

V čem vidíte největší limity, překážky v rozvoji klastrů?

Doufám, že Plastru nezpůsobím potíže, ale můj názor je jednoznačný –  zátěž spojená s administrací dotací na  provoz klastrů je vysilující a ničí naplňování poslání klastrů, kterým by mělo být  zvyšování konkurenceschopnosti. Současný přístup dělá ze zaměstnanců klastrů přetížené úředníky. Nikdo mně nebyl schopen vysvětlit, proč se, při stálém odvolávání na požadavky EU, nepoučíme na metodice administrace dotačních titulů vypisovaných EU a na zálohovém financování projektů s paušály na režijní náklady.

Mám taky pocit, že již brzy nám starosti s dotacemi nebudou dělat těžkou hlavu, protože podle výsledků hodnocení námi předkládaných projektů stačí, aby došlo k chybě v datu a projekt padá ze stolu. Když už projekt přežije formální hodnocení,  tak se dostane do rukou  anonymních odborníků, kteří z vás udělají neználky. A celý tento proces trval u předposlední dotační výzvy téměř půldrhého roku... Abych ale nebyl jen negativní – s úlevou mohu konstatovat, že se velmi zkrátila doba pro proplácení žádostí o platbu.

 

AKCE

 

5.12.2017,
Stuttgart

Phytopharma day

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Phytopharma day, který se bude konat 5. prosince ve Stuttgartu. Organizátorem…

 
 
 

19.10.2017,
Paříž

World Innovation & Cosmetics Clusters Summit

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Světový summit kosmetických klastrů, který se bude konat 19. října v Paříži.…

 
 
 

5.10.2017 - 6.10.2017,
Sao Paulo

ELAN Network

Váženi členové a partneři, rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network)…