logo

Czech Smart City Cluster, z.s.

Dotazník
IČO04604563
UliceÚjezd 450/40
MěstoPraha
PSČ11801
KrajHlavní město Praha
Legální formaSpolek
Datum vzniku klastru08.12.2015
Dorozumívací jazyk
JazykyAngličtina
Web
Url typWebové stránky
Url adresahttps://czechsmartcitycluster.com/o-klastru/
Web
Url typFacebook
Url adresahttps://www.facebook.com/smartcitycluster/?ref=br_rs
Web
Url typLinkedIn
Url adresahttps://www.linkedin.com/company/czech-smart-city-cluster1/
Statutár a manažer
Statutár - jméno a příjmenidoc. Ing. Milan Edl, Ph.D., FEng.
Statutár a manažer
Manažer - jméno a příjmeníMgr. Radka Sýkorová
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyZdravotnictví
Čím se zabýváMichal Kurečka – Institut sociálně zdravotních strategií Institut sociálních a zdravotních strategií je nezisková organizace zabývající se vývojem koncepcí, strategií, inovací a aplikací nových technologií v oblasti sociální a zdravotní problematiky. Zaměřuje se především na formu pilotních projektů, které budou na základě prokázání jejich účinnosti, implementovány do zdravotnického sytému na celonárodní úrovni. Jedná se o obecné prosazování problematiky eHealth a telemedicíny. Konkrétně se jedná o vývoj dohledového centra pro osoby s Alzheimerovou demencí (a další kognitivní poruchy) s důrazem na kontrolu jejich pohybu (tato problematika se v dalším kroku rozšíří na další seniory, chronicky nemocné i jiné věkové a sociálně vyčleněné skupiny). Dále řeší vznik centrálního bodu pro řízení distribuce zdravotní a sociální péče. Ve výhledu je i elektronickou kontrolu dodržování léčebného dávkování medikace. Odborným garantem by byla paní prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová.
Poznámkavznikají dle potřeb jednotlivých členů Clusteru a zároveň na základě podnětů zpravidla od starostů obcí či Krajů. Po odsouhlasení vzniku PS Řídícím výborem se napříč Clusterem vytvoří tým odborníků, kteří společně definují agendu s kupiny, kterou postupně řeší.
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyDoprava
Čím se zabýváTomáš Janča – SmartPlan Doprava je historicky jedním ze základních městotvorných činitelů a jedním z pilířů rozvoje civilizací a společnosti. V posledních letech si však společnost začala uvědomovat také nepříznivé dopady neustále rostoucí dopravy, jejíž rozpínání zdánlivě nemá konce. Znečištění životního prostředí, ztráty času a financí způsobené dopravními kongescemi, újmy na zdraví, ztráty na životech a obecně problémy s bezpečností a mnohé další. Má-li nám doprava i nadále býti ku prospěchu, musíme zajistit, aby se její negativa minimalizovala a postupně úplně odstranila. Czech Smart City Cluster v tomto ohledu vytvořil pracovní skupinu Doprava, jejímž posláním je shromažďovat podstatné informace a záměry a vhodně je směřovat na klíčové aktéry (města a municipality). Jme tu od toho, abychom vedení měst ukázali správné příklady z praxe, které již fungují, abychom ukázali, že lze věci dělat správně a efektivně. Jsme tu od toho, abychom v české společnosti upevnili některé zahraniční koncepty, které se pevně opírají o skutečné celospolečenské přínosy.
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyFinancování
Čím se zabýváNáplní pracovní skupiny financování je podpora měst, obcí a krajů ze strany členů Clusteru při hledání nejvhodnější struktury financování a odborná podpora při vlastní realizaci projektu či investice. Zároveň se snažíme monitorovat dotační tituly, kterými by bylo možné pokrýt jednotlivé projekty. V rámci pracovní skupiny financování naleznou zástupci měst, obcí a krajů podporu i při využití platebních řešení v hromadné dopravě, ve veřejném parkování a v dalších oblastech.
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyOdpady
Čím se zabýváCentrum AdMaS, které je součástí Fakulty stavební VUT v Brně, přichází s iniciativou zřízení pracovní skupiny CSCC zaměřené na odpady. Naše centrum se primárně zaměřuje na možnosti recyklace odpadů a jejich využití ve stavebnictví. Jedná se o celé spektrum odpadů, např. popílky, sutě, kaly z čistíren odpadních vod, automobilová skla, polyesterová vlákna atd. Dále řešíme i problémy zabezpečením skládek, zejména ochrana proti průsakům a ochrana a monitoring vod. Chtěli bychom společně s ostatními partnery dát dohromady vzorová řešení pro municipality, která budou pokrývat celou škálu problematiky odpadového hospodářství – ekonomika, logistika, oběhové hospodářství, třídění, recyklace a skládkování atd. Odborným garantem za naši stranu by byl pan prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyEnergetika
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyBezpečné město
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyChytré budovy
Čím se zabýváAktuálně se skupina bude zaměřovat na inteligentní řízení budov a to hlavně z pohledu úspor a chytrého ovládání.
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyIndex Chytrosti
Profil na European Cluster Collaboration PlatformNE - Neexistuje profil na European Cluster Collaboration Platform