logo

WASTen, z.s.

Dotazník
IČO04669053
UlicePasteurova 3632/15
MěstoÚstí nad Labem - centrum
PSČ40001
KrajÚstecký kraj
Rozsah působnostiMezinárodní
Legální formaSpolek
Datum vzniku klastru23.12.2015
Dorozumívací jazyk
JazykyAngličtina
Web
Url typWebové stránky
Url adresahttps://wasten.cz/cs/
Web
Url typFacebook
Url adresahttps://www.facebook.com/clusterwasten
Web
Url typLinkedIn
Url adresahttps://www.linkedin.com/company/klastrwasten
Statutár a manažer
Statutár - jméno a příjmeniJUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.
Statutár - E-mailoffice@wasten.cz
Statutár a manažer
Manažer - jméno a příjmeníRNDr. Radek Hořeňovský
Manažer - E-mailradek.horenovsky@wasten.cz
Manažer - telefon+420732747993
Hlavní oblast aktivit- technologie v odpadovém hospodářství - využití druhotných surovin - termická depolymerizace - věda a výzkum
Technologické zaměření
KategorizaceRenewable energy
Construction
Kategorizace - vypsatWaste management
Zařazení na základě pokročilých technologiíAdvanced Manufacturing Technology
Industrial Biotechnology
Advanced Materials
Vize/Cíle/Směr-Podpora zavádění moderních technologií na využití odpadu do praxe​ - Podpora a realizace VaV v ČR​ - Transfer výsledků VaV v ČR do praxe​ a) Vlastní aplikovaný vývoj v podnicích​ b) Transfer výsledků VaV z univerzit a výzkumných pracovišť​ -Transfer ověřených technologií ze zahraničí​ - Podpora výzkumných projektů členů klastru​ - Vlastní výzkumné projekty​ - Vybudování Výzkumného a inovačního centra pro rozvoj ​cirkulární ekonomiky – CirEcon
Strategie klastruStrategii klastru - máme formální psanou
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyPracovní skupina rozvoje výzkumných aktivit klastru
Čím se zabývá- Koordinace výzkumných aktivit klastru - Analýza potřeb členů klastru v oblasti VaV - Příprava a řízení realizace výzkumných projektů klastru - Příprava a rozvoj Výzkumného a inovačního centra pro rozvoj cirkulární ekonomiky CirEcon - Řízení výzkumných aktivit centra CirEcon
Způsob fungováníSpolupráce na velmi dobré úrovni s konkrétními výsledky, pracovní skupina je klíčová pro spolupráci a inovace
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyPracovní skupina pro rozvoj mezinárodních aktivit klastru
Čím se zabývá- Koordinace mezinárodních aktivit klastru - Analýza potřeb členů klastru při vstupu na zahraniční trhy - Příprava a řízení realizace mezinárodních výzkumných projektů klastru - Vyhledávání zahraničních partnerů pro rozvoj spolupráce - Zajišťování aktivit klastru v zahraničí – výstavy, veletrhy, workshopy, podnikatelské mise
Způsob fungováníSpolupráce na velmi dobré úrovni s konkrétními výsledky, pracovní skupina je klíčová pro spolupráci a inovace
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyPracovní skupina rozvoje služeb klastru
Čím se zabývá- Monitorování služeb klastru a jejich optimalizace - Analýza potřeb členů klastru a návrh nových nebo inovovaných služeb - Realizace nových a inovovaných služeb pro členy klastru - Příprava a rozvoj konzultačního centra Centrum Expertů - Příprava a rozvoj Centra transferu technologií
Způsob fungováníDobrá spolupráce ve skupině s konkrétními výsledky
Nabízené služby
Nabízené službyPoradenské služby
Přístup na Evropský vnitřní trh
Usnadnění spolupráce mezi členy klastru
Usnadnění mezisektorové spolupráce
Informační servis
Podpora přenosu znalostí a technologií
Finanční poradenství
Právní poradenství
Příprava a administrace inovačních záměrů
Organizace eventů, workshopů aj.
Marketing, propagace
Vzdělávání (školení, mentoring)
Projektové poradenství
Podpora spolupráce členů v oblasti VaV
Příprava a zpracování koncepcí, analýzy, strategických dokumentů
Překlady do cizích jazyků
Získávání finančních zdrojů členům klastru
Kolik členů klastru přibylo za posledních 24 měsíců?5
Kolik členů klastru ubylo za posledních 24 měsíců?1
SME - malé až střední firmy (1-250 zam.) - tradiční21
Instituce (VaV, agentury, SOŠ, technologická centra aj.)3
Univerzity5
Celkový počet zaměstnanců29
FTE (přepočet osob na plnou pracovní dobu)8,3
Vzdělávání zaměstnancůKlastr má k dispozici rozpočet pro školení zaměstnanců
Zaměstnanci klastru jsou pravidelně proškolováni (min. 1x ročně)
Profil na European Cluster Collaboration PlatformANO - Existuje profil na European Cluster Collaboration Platform