Modus | Home page

12. 4. 2017 Den klastrů v Jihomoravském kraji

Den klastrů v Jihomoravském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a jihomoravskými klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a INDUSTRY CLUSTER 4.0 uspořádala 12. 4. v prostorách CEITEC MU akci „Den klastrů v Jihomoravském kraji“. Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje a primátor města Brna.

Pozvánku na akci naleznete zde

REPORTÁŽ regionální televize naleznete ZDE. 

Průvodce Dnem klastrů v Jihomoravském kraji naleznete ZDE.

Cílem „Dne klastrů“ v krajích ČR je seznámit podniky, školy, média, politiky a krajské klastrové stakeholdery, k nimž patří firmy, univerzity, inovační a regionální rozvojová infrastruktura, s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, dostat se tak do širšího povědomí politiků i veřejnosti a poukázat na smysluplnost realizace regionální klastrové politiky a podpory klastrů v krajích.

Den klastrů v Jihomoravském kraji je již třetí akcí tohoto druhu. Vloni jsme klastry předvedli v Pardubickém a Středočeském kraji“ na úvod poznamenala Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace (NCA), která tyto akce zastřešuje. „Chceme touto cestou ukázat klastry z jiné stránky. Co je vlastně úspěšným výstupem spolupráce firem v klastru a jejich společných projektů s vysokými školami či mezinárodní spolupráce? Jsou to inovativní řešení různých problémů a zadání, které si klastrová organizace vytyčí ve svém strategickém plánu a následně je pomocí řízené spolupráce realizuje. Může jít o budování společné laboratorní a zkušební infrastruktury, zvyšování atraktivity oboru pro studenty a absolventy, výzkum či mezinárodní spolupráci, kterou významně finančně podporuje i Evropská komise. Prostřednictvím klastrů jde totiž smysluplně zhodnocovat konkurenční výhodu jednotlivých krajů i celé EU“ přiblížila důvod pořádání Dne klastrů Pavla Břusková.

V úvodní prezentaci Pavla Břusková připomněla vznik myšlenky klastrů, která vychází z učení prof. Michaela Portera. Podstatou klastrů je spojení firem, akademické půdy a veřejného sektoru s cílem akcelerace rozvoje oboru, jehož vysoká koncentrace v regionu je fakticky prokázána. Klastrová koncepce v České republice byla započata v Moravskoslezském kraji, kde byla v r. 2003 založena historicky první česká klastrová organizace v oboru strojírenství. Dnes má Národní strojírenský klastr díky stále se rozrůstající základně už celorepublikovou působnost.

Národní klastrová asociace pečuje o 22 členských klastrových organizací, což dohromady představuje více než 400 firem s tržbami přes 340 mld. Kč za rok a práci pro téměř 160 000 zaměstnanců. Součástí těchto klastrových organizací je 33 vysokých škol, 18 výzkumných ústavů a 88 dalších subjektů. NCA  tak má již dostatečně silný hlas pro obhajování zájmů svých členů vůči centrálním úřadům, je partnerem krajů, které mají zájem o profesionální pomoc při mapování přirozených klastrů, facilitaci regionálních klastrových iniciativ a rozvoj klastrových organizací. Důležitou roli zastává NCA v oblasti internacionalizace členských klastrových organizací svým zapojením v evropských i globálních klastrových sítích a iniciativách.

Příkladem úspěšného člena NCA je klastr CREA Hydro&Energy, jehož  manažer a vice prezident NCA, Břetislav Skácel, prezentoval společné projekty klastru v Iráku a Filipínách v oblasti budování a zajišťování bezpečnosti vodních děl. CREA je jedinou klastrovou organizací ČR, která je nositelem zlaté známky evropské excelence v řízení klastru.

Simone Hagenauer, host z rakouské Regionální agentury pro podporu podnikání „ecoplus“, prezentovala zásady klastrové politiky Dolního Rakouska uplatňované již dvacet let. Výsledkem jsou čtyři silné klastrové organizace, které regionální vláda trvale finančně podporuje pro zajištění jejich chodu a kvalitního managementu. Není pochyb o tom, že se to dolnorakouské vládě vyplácí.

Významným tématem Dne klastrů v Jihomoravském kraji byla kybernetická bezpečnost , jehož nositelem je Network Security Monitoring Cluster. Manažer klastru, Jiří Sedláček, prezentoval unikátní výsledky působení klastru, kterými jsou akreditovaný obor kybernetická bezpečnost na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Čichnova a vznik Kybernetického operačního centra zřízeného Jihomoravským krajem v Brně. Díky těmto a dalším činnostem klastru, které byly na akci představeny, se Jihomoravský kraj stává špičkou v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Na společném představení klastrových organizací oznámil Ladislav Glogar, manažer Moravskoslezského automobilového klastru se 75 členy (z toho 5 univerzit), zahájení projektu na vývoji tzv. kolaborativních robotů , které budou vybaveny umělou inteligencí a schopností spolupracovat s člověkem. Tato zpráva, za kterou sklidil Ladislav Glogar zasloužený potlesk, demonstrovala další významné téma Dnu klastrů v JMK, a to iniciativu Průmysl 4.0, která se v Jihomoravském kraji promítla do vzniku klastrové organizace Industry Cluster 4.0, založené v r. 2015 Regionální hospodářskou komorou v Brně. Vystoupení Tomáše Kubaly k tomuto tématu osvětlilo význam digitalizace, robotizace a automatizace pro dnes už 22 členských strojírenských firem Industry Clusteru 4.0 i pro celou naši společnost. Také rozptýlilo obavy, že tento projekt zvýší nezaměstnanost na příkladu nedávno navštívené firmy v německém Ambergu, kde se po zavedení nových technologií 7x zvýšila produktivita, aniž by klesl počet zaměstnanců.

Lucia Haraslínová, manažerka Klastru českých nábytkářů, který byl založen v Brně v r. 2006 a má momentálně 48 členů, seznámila přítomné s expanzí klastru do Vietnamu, kde v r. 2014 společně se svými členy založili Czech Industry Company Limited. Tato společnost využívá vysoké poptávky po evropské kvalitě nejen nábytku. Napomáhá i zájemcům o obchodní spolupráci s Vietnamem z jiných oborů.

Na Dnu klastrů v Jihomoravském kraji vystavovali své úspěchy také manažeři klastrových organizací CzechBio ze Středočeského kraje a Moravský letecký klastr ze Zlínského kraje.

Další Den klastrů bude Národní klastrová asociace organizovat opět na podzim v jednom z krajů ČR, kde je přínos klastrů pro inovace, sociální kapitál a zvyšování konkurenceschopnosti ceněnou hodnotou.

 

                                           

Fotogalerie

Prezentace

Přidáno: 23.04.2020 8:55:32
Přidáno: 23.04.2020 8:55:33
Přidáno: 23.04.2020 8:55:33
Přidáno: 23.04.2020 8:55:34
Přidáno: 23.04.2020 8:55:35
Přidáno: 23.04.2020 8:55:35
Přidáno: 23.04.2020 8:55:36
Přidáno: 23.04.2020 8:55:37
Přidáno: 23.04.2020 8:56:08