Modus | Home page

28.4.2016 Den klastrů v Pardubickém kraji

HISTORICKY PRVNÍ DEN KLASTRŮ, A TO V PARDUBICKÉM KRAJI!

Sál Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích hostil historicky první Den klastrů. Nesměly chybět ani ty nejmodernější technologie z oblasti nanovláken a jejich využití například v oblasti zdravotnictví nebo průmyslu, fungování chytrých budov, elektromobilita nebo drony s termovizí.

 

Průvodce Dnem klastrů v Pardubickém kraji naleznete ZDE.

 

Chtěli jsme touto cestou ukázat klastry z jiné stránky. Co je vlastně úspěšným výstupem spolupráce firem a společných projektů s vysokými školami či mezinárodní spolupráce, a tím říct, co to klastry jsou. Je to koordinovaná spolupráce, jsou to teritoriální oborová seskupení firem, která jsou významná, a která kraji přináší konkurenční výhodu, přiblížila důvod pořádání akce Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrová asociace, která v ČR tyto akce zastřešuje.

 

Nápad uspořádat Den klastrů se rodil poměrně dlouho. Nakonec Národní klastrová asociace a její členové z Pardubického kraje, Nanoprogress a Hi-Tech inovační klastr, spojili síly dohromady a historicky první Den klastrů se uskutečnil v Pardubicích 28. dubna 2016.

 

Na Dni klastrů tak návštěvníci viděli úspěšné české projekty, které mají přínos pro společnost a ekonomiku země. Své exponáty a výsledky výzkumných projektů vystavovaly jak excelentní klastrové organizace z jiných regionů, jako jsou Moravskoslezský automobilový klastr, CREA Hydro & Energy, Klastr českých nábytkářů a Český a moravský sklářský klastr, tak jednotliví členové, úspěšné firmy z klastru Nanoprogress a Hi-Tech.

 

 

Chceme ukázat jak českým podnikatelům, médiím, univerzitám, tak i široké veřejnosti, jak klastry fungují, a co dokážeme. Posláním a cílem českých klastrů je zajistit realizaci českých nápadů. Díky tomu vznikají inovativní výrobky. Je vidět, že moderní technologie lidi zajímají a my jsme měli možnost představit malý zlomek toho, co jsou klastrové organizace schopny dokázat,“ uvedl Luboš Komárek, organizátor akce a zároveň manažer klastru Nanoprogress.

 

Akce, která nemá v České republice obdoby, se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, primátora Pardubic, CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR. „Klastr je v podstatě osvědčený model ze zahraničí, který funguje v regionálně silných odvětvích. My se v České republice snažíme orientovat na klastry v oblasti inovací. Hledáme nové cesty, které povedou například ke zlepšení výrobního procesu a samozřejmě využití nových moderních technologií,“, podpořil akci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Z mého pohledu jsou klastry uskupením, kde se můžou potkávat technici s technology, vyměňovat si informace a celý vývoj urychlit, protože právě ten čas je nejdůležitější. Technologie jdou rychle dopředu a já vnímám klastry jako ideální platformu pro sdílení informací,“ dodal primátor Pardubic Martin Charvát.

 

Den klastrů v Pardubickém kraji v duchu přednášek na téma Smart City a Smart Region

Den klastrů byl také o přednáškách. Na jednu z nich zavítal i uznávaný odborník na Smart City Jakub Slavík. Na jeho přednášku se dokonce stála dlouhá fronta. „Infrastruktura Smart Cities se skládá z chytré mobility, chytré energetiky a informačních a komunikačních systémů, které to podporují. Je to strategický koncept, který za pomoci moderních technologií pomáhá zlepšovat život ve městě, a tím i jeho hospodářskou prosperitu. Každopádně nejdůležitější je, aby se přes všechny technologie v takovémto městě hlavně dobře žilo,“ přiblížil smysl Smart City Jakub Slavík.

 

„Jsme nadšení z toho, že byl o akci takový zájem. To, že pozvánku na Den klastrů přijal takový odborník jako je Jakub Slavík, je pro nás garancí té nejvyšší kvality a jeho přednáška byla pro návštěvníky akce velkým lákadlem. Ani ostatní ale rozhodně nezůstali pozadu. Za náš klastr například přiblížil fungování chytré budovy Vladimír Brož,“ uvedla Lucie Plíšková, předsedkyně Hi-Tech inovačního klastru, který je také jedním z organizátorů akce.

 

Na Dni klastrů vystoupili rovněž zástupci institucí, které aktivně spolupracují s klastrovou komunitou v ČR, a to například Technické univerzity v Liberci na téma přípravy nanovláken pomocí střídavého proudu, Technologického centra Akademie věd ČR na téma podpory klastrů z evropských programů a Technologické agentury ČR s projektem INKA (inovační kapacita ČR).

 

 

Workshop pro mezisektorovou spolupráci

V rámci dne klastrů byl realizován workshop pro mezisektorovou spolupráci, na kterém se sešli zástupci tuzemských klastrových organizací – Klastr Nanoprogress, Klastr českých nábytkářů, CREA Hydro & Energy, CzechBio, Český a moravský sklářský klastr, Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) a Hi-tech inovační klastr. Cílem workshopu bylo identifikovat doplňující kompetence jeho účastníků pro podporu vzniku nových hodnotových řetězců v nově vznikajících průmyslových odvětvích a zmapovat možnosti budoucí mezisektorové spolupráce. Součástí workshopu byla prezentace zúčastněných klastrových organizací, networkingová setkání a diskuze společných oblastí pro budoucí spolupráci, které budou přínosné pro rozvoj zaměstnanosti, inovací a regionální konkurenceschopnosti.

 

Memorandum mezi Hi-Tech inovačním klastrem a ETIKEM

Na Dni klastrů došlo také k slavnostnímu podepsání memoranda o spolupráci mezi dvěma pardubickými klastry Hi-Tech inovačním klastrem a ETIKEM. Oba klastry mají mnoho společného a vzájemně se i doplňují. Jednání o spolupráci začala už na konci loňského roku a právě na Dni klastrů započala nová spolupráce. „Já Den klastrů chápu jako akci, kde by se měly navazovat nové kontakty a hlavně spolupráce. Kde jinde bychom měli podepsat memorandum, než právě tady. Doufám, že inspirujeme i ostatní klastry a společnou spoluprací dosáhneme daleko vyšších výsledků,“ uvedla předsedkyně klastru ETIK a zároveň krajská radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová.

 

 

Reportáž Východočeské televize o této akci (od 5:19 min) naleznete zde.

Fotogalerie