Modus | Home page

4. 10. 2017 Den klastrů ve Zlínském kraji

Den klastrů ve Zlínském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou managementu a ekonomiky (FAME) uspořádala 4. října ve Zlíně Den klastrů ve Zlínském kraji jako své již čtvrté zastavení po krajích ČR.  Stejně jako v Pardubickém, Středočeském a Jihomoravském kraji bylo cílem této akce  seznámit širší veřejnost, média, politiky a všechny krajské klastrové stakeholdery, k nimž patří firmy, univerzity, školy, inovační a regionální rozvojová infrastruktura, s činností a úspěchy klastrových organizací v jejich kraji a v celé republice. Záštitu nad akcí převzali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek.

PROGRAM akce: ZDE

REPORTÁŽ Televize TVS (od min 2:20) naleznete ZDE

REPORTÁŽ TV Zlín naleznete ZDE

Průvodce Dnem klastrů ve Zlínském kraji naleznete ZDE

Více než 90 účastníků v sále za Zlínský kraj uvítali náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jiří Sukop, primátor města Zlín MUDr. Miroslav Adámek a doc. Adriana Knápková, prorektorka pro sociální záležitosti UTB. Prezidentka NCA PaedDr. Pavla Břusková navázala krátkým představením koncepce klastrů jako nástroje pro ekonomický rozvoj krajů využitím existujících koncentrací firem v konkrétním oboru pro jejich koordinovanou spolupráci. „Společně se firmy ve svém oboru dostanou dál a rychleji, než individuálně. Firmy z přirozeného klastru sdružené v klastrové  organizaci si mohou vytyčit společné strategické cíle, jejichž plnění jim pomáhá realizovat výkonný tým klastrové organizace v čele s jejím manažerem.“ vysvětlila Pavla Břusková a připomněla slogan charakterizující důvod spolupráce v klastrech: „Spolupracujme lokálně, abychom mohli být úspěšní globálně“.

O náročném postavení manažerů klastrů a jejich významu pro zdárný rozvoj klastrové organizace se přítomní dozvěděli při jejich představení, které vyvrcholilo oceněním toho nejlepšího z nich. Ocenění Zlatý klastr 2016 z rukou Pavly Břuskové za NCA a Adriany Knápkové za UTB převzal Ing. Luboš Komárek, manažer klastru Nanoprogress, z.s.p.o. Kritériem letošního hodnocení klastrových organizací totiž byla dynamika jejich rozvoje, což klastrová organizace Nanoprogress prokázala na nejvyšší úrovni. V hodnocení klastrových organizací, které prováděla FaME a NCA v letech 2012 a 2016 se v pořadí výkonnosti Nanoprogress posunul z 27. na 3. místo. O dlouhodobé angažovanosti FaME v hodnocení klastrových organizací a rozvoji klastrové politiky v ČR formou výzkumů, zpracování certifikovaných metodik a projektů, např. nedávný projekt visegrádských zemí V4ClusterPol, informovala ve svém vystoupení prof. Drahomíra Pavelková.

Odpolední část programu se zaměřila na konkrétní úspěchy klastrových organizací, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, internacionalizace či efektivním řešením potřeb svých členů. Ing. Jakub Huba z Ústavu výrobního inženýrství UTB zaujal publikum aktivitou Plastikářského klastru v oblasti 3D tisku a skenování. Výsledky spolupráce firem Moravskoslezského automobilového klastru s Univerzitou T. Bati ve Zlíně v oblasti ergonomie představili Ing. Ladislav Glogar, manažer klastru, a doc. David Tuček z FaME. Jejich Datalogger, ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže, je využitelné na všech pracovištích nejen automobilového průmyslu, kde dochází ke zvýšenému namáhání především rukou při četných opakovaných pohybech. Ing. Petr Tomášek, manažer Moravského leteckého klastru zaujal řešením náboru studentů z Ruska pro studium na Fakultě logistiky a krizového řízení jako řešení nedostatku těchto specialistů v ČR. Brněnská klastrová organizace Network Security Monitoring Cluster napomohla vzniku Kybernetického operačního centra Jihomoravského kraje, které představil Bc. Aleš Staněk z krajského úřadu. Mgr. Martin Šlais, Ph.D. z Nanoprogressu ukázal, mimo jiné, jak se klastr podílí na vývoji kožních krytů a kostních výplní z nanovláken, které zefektivňují hojení zranění kůže a kostí a napomáhají léčení komplikovaných defektů. Důstojným závěrečným vystoupením na Dnu klastrů ve Zlínském kraji byla slova doc. Jany Janíkové z Fakulty multimediálních komunikací UTB o potenciálu, který by klastrová spolupráce přinesla nejen Zlínskému kreativnímu klastru, když budou fungovat produktivní vztahy mezi soukromým, akademickým ale především také veřejným sektorem. 

Doprovodným programem Dne klastrů ve Zlínském kraji byla expozice výsledků a úspěchů klastrových organizací NanoprogressCzechBioCREA Hydro&Energy, Moravskoslezský automobilový klastr, Zlínský kreativní klastr, Plastikářský klastr, Moravský letecký klastr a Network Security Monitoring Cluster. Na veletrh výzkumu a inovací v r. 2018 zval stánek organizátorů Veletrh Věda Výzkum Inovace.


Den klastrů ve Zlínském kraji opět prokázal smysluplnost realizace regionální klastrové politiky a podpory klastrů v krajích.

Národní klastrová asociace sdružuje 24 klastrových organizací a 7 dalších institucí angažující se v klastrech (univerzity a subjekty regionální a inovační infrastruktury, vč. konzultačních firem). Celkem tak NCA představuje více než 400 firem s tržbami přes 340 mld. Kč za rok a práci pro téměř 160 000 zaměstnanců. Součástí těchto klastrových organizací je 33 vysokých škol, 18 výzkumných ústavů a 88 dalších subjektů. NCA je partnerem krajů při rozvoji a realizaci klastrové politiky od mapování přirozených klastrů přes facilitaci aktérů regionálních klastrových iniciativ až po založení a  rozvoj klastrových organizací. Důležitou roli zastává NCA v oblasti internacionalizace členských klastrových organizací svým zapojením v evropských i globálních klastrových sítích a iniciativách.

Fotogalerie

Prezentace

Přidáno: 23.04.2020 9:03:32
Přidáno: 23.04.2020 9:03:33
Přidáno: 23.04.2020 9:03:33
Přidáno: 23.04.2020 9:03:34
Přidáno: 23.04.2020 9:03:35
Přidáno: 23.04.2020 9:03:35
Přidáno: 23.04.2020 9:03:36
Přidáno: 23.04.2020 9:03:37
Přidáno: 23.04.2020 9:03:42
Přidáno: 23.04.2020 9:03:43