Modus | Home page

Setkání Národní klastrové asociace a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, 17. června 2024

Novinka

Představenstvo Národní klastrové asociave (NCA) se setkalo se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), aby prodiskutovalo možnosti budoucí podpory práce klastrových organizací v České republice.


Za MPO se zúčastnili jednání pánové: Marián Piecha - vrchní ředitel sekce fondů EU, Petr Filipi - ředitel odboru inovativních a digitálních řešení, Robert Wenzel - vedoucí oddělení infrastruktury VaV.

Zástupci představenstva NCA: Jiří Herinek (online), Ivo Říha, Luboš Komárek, Kateřina Podaná.

Za Evropskou komisi paní Jitka Vocásková - Policy Officer, Directoreate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (online)

Představenstvo NCA se setkalo se zástupci MPO, aby prodiskutovali možnosti budoucí podpory práce klastrových organizací v ČR. NCA prostřednictvím znovuzvoleného představenstva vyjádřila ochotu spolupracovat a motivovat klastrové organizace k dobré práci s cílem podporovat spolupráci mezi výzkumným a firemním sektorem a zajišťovat konkurenceschopnost českého prostředí a zavádění inovací do praxe. J. Vocásková (EK) popsala situaci klastrové politiky v rámci různých zemí EU, jejich statut a informovala o koncepční neprojektové finanční podpoře ze strany veřejné správy.

MPO zdůraznilo otevřenou výzvu OPTAK – Spolupráce Klastry, která je vypsána jako průběžná a jejím cílem je podpořit kvalitní klastry v jejich práci. Výzva bude otevřena do jara 2025, MPO očekává ambiciózní, udržitelné a kvalitní projekty.

MPO také vyjádřilo zájem po uzavření příjmu žádostí této výzvy znovu otevřít komunikaci s NCA o další systematické podpoře klastrových organizací a nastavování vzájemně prospěšné spolupráce.