Modus | Home page

Infoservis a Networking

  • Pravidelná on-line setkávání členů NCA a interní networking členů NCA

 

On-line setkání členů proběhlo 2. května 2024.

 

Začali jsme klasickým kolečkem, kdy členové sdíleli informace o aktuální situaci v klastru, a perzentovali konkrétní příklady dobré praxe.

 

Pan Filip Hrnčiřík z firmy BioM3D Technologies, s.r.o. vystoupil s prezentací Inovace ve zdravotnictví: 3D tisk (nejen) zubních korunek.

 

Další on-line setkání členů  se bude konat 6. června 2024

 

Informace ze starších setkání si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

 

  • Dny klastrů

 

Chystáme další DEN KLASTRŮ, tentokrát se vracíme do Jihomoravského kraje. Dne 16. října 2024 na půdě Mendelovy univerzity v Brně.

 

Den klastrů v roce 2023 se uskutečnil v rámci Clusters meet Regions v Praze 23. a 24, října 2023. Shrnutí akce najdete na našem webu ZDE.

 

Na podrobnosti starších ročníků se podívejte ZDE.

 

 

 

  • Zapojení klastrů do nových „moderních“ témat

 

podpora členů NCA při zapojení do Digital Innovation Hubs, podpora maximálního zapojení klastrových organizací do RIS3 v krajích i na národní úrovni (participace na projektech SmartAkcelerátor), zapojení klastrových organizací do Národních inovačních platforem.

 

  • NCA Informační servis

 

zhruba jednou měsíčně zasíláme obsáhlejší informační e-mail s pozvánkami na akce NCA, akce členů NCA a další akce, které by vás mohly zajímat.

 

Poslední tři vydání si můžete přečíst zde, straší pak v archivu

Informační servis NCA 2/2024

Informační servis NCA 1/2024

Informační servis NCA 7/2023 

 

  

 

Vzdělávání

 
Manažerské dovednosti
 
HR a marketing
 
Obchod a výroba
 
IT
 
Právní
 
Ekonomické a účetní

 

  • Školení manažerů klastrových organizaci

7. prosince 2023 proběhlo školení klastrových manažerů v Rakvicích. Manažerka klastru CLUTEX Libuše Fouňová seznámila přítomné s úskalími projektů CORNET.

 

17. srpna 2023 proběhlo v Technologickém centru Praha školení klastrových manažerů na téma: Jak nejlépe prodat - prezentovat své úspěchy.

 

 

 

 

  • Odborné vzdělávání pro zaměstnance členských firem

 

NCA poskytuje bezplatné vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v klastrových organizacích svých členů díky projektu Inovujme vzděláním (OPZ, Výzva 40).

 

 

 

Lobbying a propagace

 

V roce 2024 opět pokračuje úspěšná Roadshow v oblasti kyberbezpečnosti a digitalizace.

 

Poslední konference na téma Kyberbezpečnost v regionech proběhla 14. března 2024 ve Zlíně.

Tento rok se uskutečnily již dvě konference: v Brně 13. února 2024 a v Pardubicích 20. února 2024.

 

 

 

                 

 

Předchozí vydání jsou k dispozici ZDE

Poradenství

 

 

Tým NCA poskytuje zájemcům jako placenou službu poradenství v oblasti projektového managementu, pomoc se získáním známky excelence, konzultace k vybraným dotačním programům, a také zpracování různých analýz (náklady lze hradit ze způsobilých výdajů vašich projektů).

Uvažujete o získání známky excelence? Chybí vám v provozním týmu kapacita na projektový management nebo potřebujete v rámci projektů zpracovat analýzu? V čem by vám tým NCA mohl pomoci?

 

 

Rozcestník výzev

Od loňského března zpracováváme, a 1 – 2x měsíčně aktualizujeme NCA Rozcestník výzev. Kromě známých výzev z národních a operačních programů se zaměřujeme hlavně na evropské programy. A také monitorujeme „mini-granty" což je možná nejvíce přínosná informace. „Mini-granty“ jsou výzvy většinou zaměřené pro vybraný segment/odvětví s krátkou dobou pro přípravu a poměrně malým rozpočtem v řádech desítek tisíc EUR na jeden projekt. Počet těchto „mini-grantů“ bude v tomto roce i dalších letech zásadně růst. Jedná se o různá pilotní ověření z projektů Interreg nebo evropských projektů, které používají kaskádové financování. Pro účast v těchto mini-grantech stačí většinou vyplnit pouze velmi stručnou žádost, výběr projektů k financování je rychlý, stejně jako finanční vypořádání. Mini-granty většinou nemohou čerpat přímo klastrové organizace, ale spíše jejich členové. Připravujeme tak pro manažery klastrů přehled o možnostech financování projektů, které mohou nabídnout svým členům. Přehled mini-grantů podle našich informací není v tomto rozsahu přístupný jinde v České republice, a proto je nabízen exklusivně pouze členům NCA (z webu NCA na něj nevede odkaz, odkaz je pouze v e-mailech členům).

Mezinárodní spolupráce

NCA je zakládajícím členem European Clusters Alliance (ECA). ECA sdružuje národní klastrové asociace v Evropě, zajišťuje nejnovější informace z příprav evropských politik a výzev, umí je připomínkovat, iniciuje vznik projektových konsorcií. NCA je také zakládajícím členem European Clusters Excellence Labelling Structure (EUCLES), které letos přebírá proces Cluster Management Excellence – udílení známky excelence Bronze, Silver a Gold label. V rámci spolupráce s těmito organizacemi má NCA rozsáhlé a stále se rozvíjející kontakty na klastrové organizace v Evropě, a to usnadňuje zapojování členů NCA do mezinárodních uskupení a projektů (v roce 2021 se podařilo zprostředkovat třem členům vstup do projektových konsorcií) i získávání informací a novinek s klastrovou tématikou z evropského prostředí.

 

Cílem je ukázat Českou republiku a české klastry jako silné a zapojující se subjekty do mezinárodního dění, budování vztahů se zástupci Evropské komise a dalších relevantních hráčů na EU trhu, podpora důležitosti klastrů při přípravě výzev z komunitárních programů Evropské komise.