Modus | Home page

Členové NCA

K 28.01.2021 má Národní klastrová asociace 28 členů:

Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. (BTKlastr) je spolkem, který sdružuje členy z řad malých a středních podniků, výzkumné organizace, vysoké a střední školy a státní instituce.

Příkop 2a, 602 00 Brno

BizGarden s.r.o. je soukromá nezisková společnost poskytující poradenské služby a podporu firmám/institucím v oblasti řízení výzkumných, vývojových a inovačních činností a transferu technologií.

Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí
1. máje 97/25, 460 07 Liberec Jeřáb

CLUTEX – klastr technické textilie, z.s. byl ustaven na Valné hromadě v březnu 2006 se 17. zakládajícími členy.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno

CREA Hydro&Energy, z.s. je klastr působící v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie.

Nad Safinou II 366, 252 42 Vestec

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR je národní platforma pro biotechnologický průmysl sdružující 24 členů z řad komerčních výzkumných organizací, výzkumných ústavů a akademických institucí.

Jiřího Voskovce 3206, 272 01 Kladno

Základní strategií klastru CZECHIMPLANT, z.s. je podpora rozvoje významného medicínského oboru a vytváření co nejlepších podmínek pro spolupráci jeho členů.

Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa

Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních odvětví.

Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5

Český a moravský sklářský klastr je národní platformou sklářského průmyslu zahrnující sklářské firmy, svazy, školy a instituce související se sklářským sektorem ČR.

Rousínov 47, 473 01 Svor

Český konopný klastr, z.s. (CzecHemp) je nevládní nezisková klastrová organizace obchodních korporací, veřejného sektoru, výzkumných a vzdělávacích institucí založená za účelem posílení spolupráce konopného průmyslu v ČR.

Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc

Český optický klast, z.s. (COC) je dobrovolná nezisková organizace založená v roce 2017, která sdružuje a reprezentuje představitele vědy a průmyslu působící v oboru Optika a souvisejících oblastech.

Komenského náměstí 125 , 530 02 Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr byl založen jako občanské sdružení v prosinci 2013 pěti zakládajícími členy.

U Závor 590/5, 736 01 Havířov

Havířovsko-karvinský kovo klastr vznikl v roce 2015.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

INDUSTRY CLUSTER 4.0 je významný spolek strojírenských a IT firem převážně z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování jejich konkurenceschopnosti a inovačních aktivit, zejména prostřednictvím implementace konceptu „průmyslu 4.0“.

Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IT Cluster je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií.

Cejl 480/12, 602 00 Brno

Klastr českých nábytkářů je soubor regionálně propojených firem působících v odvětví nábytkářství a interiérového designu, specializovaných poradenských společností a institucí terciárního vzdělávání, který byl založen v červenci 2006. 

Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany

Klastr MECHATRONIKA, z.s. tvoří funkční platformu pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech.

Šlechtitelů 813/21 783 71 Olomouc-Holice

Klastr MedChemBio působí jako platforma podpory výzkumu a podnikání v oblasti medicinální chemie, chemické biologie a biologicky aktivních látek.

Studentská 6202/17 708 00 Ostrava-Poruba

Moravskoslezský automobilový klastr byl založen v roce 2006 za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportních schopností propojených firem, podnikatelů a institucí působících v automotive.

Na Záhonech 1177 686 04 Kunovice

Moravský letecký klastr byl založen v roce 2010 a je sdružením leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenční letecký průmysl.

Nová 306, 530 09 Pardubice

Nanoprogress se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, kterými jsou podpora excelentního výzkumu, budování unikátní sdílené infrastruktury, internacionalizace a zvyšování kvality a efektivity řízení klastru.

Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Klastr představuje zapsaný spolek více než 40 společností, působících v oblasti strojírenství. Od svého založení v roce 2003 působí také v příbuzných oborech, servisních firmách a akademických institucích.

Jundrovská 618/31, 624 00 Brno Komín

Network Security Monitoring Cluster (NSMC) je centrem excelence, znalostní platformou, sdružením 20 českých firem a expertů z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Plastikářský klastr (Plastr) byl založen v roce 2006 za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji.

Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

Regionální potravinářský klastr byl založen v roce 2009 jako sdružení podporující inovace a tržní uplatnění lokálních a regionálních firem v odvětví potravin.

Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

Technologické centrum AV ČR (TC) vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení ústavů Akademie věd ČR.

Mostní 5139, 760 01 Zlín

FaME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která nabízí studijní obory v oblasti ekonomiky a managementu, financí a účetnictví, marketingu, průmyslového inženýrství, regionálního rozvoje, design managementu, managementu ve zdravotnictví atd. pro více než 2700 studentů.

Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

Zlínský kreativní klastr je první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly.

Partneři

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (European Cluster Collaboration Platform)

Tato platforma nabízí on-line informace a podporu pro klastry (organizace a jejich členy) s cílem zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím stimulace nadnárodní a mezinárodní spolupráce. Evropská platforma pro klastrovou spolupráci je začleněna do iniciativy Evropská klastrová excelence.

TCI Network (The Competitivenees Institute)

TCI Network je přední globální síť sdružující organizace a odporníky se znalostmi v oblasti klastrů, klastrových politik a konkurenceschopnosti. Posláním této instituce je podpora rozvoje klastrů jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovační schopnosti podniků, měst, regionů a zemí. TCI byla založena v roce 1998 a dnes tato nezisková, nevládní organizace sdružuje na 9 000 praktiků z rozvojových agentur, vládních úřadů, klastrových organizací, akademických institucí, podniků a multilaterálních organizací z více než 110 zemí světa.