Modus | Home page

Home section

Spojujeme klastrové organizace a technologické platformy, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Více informací

NCA sdružuje

32 / 5
klastrových organizací a technologických platforem / výzkumných a podpůrných organizací a asociací
882 / 218
firem / ostatních členů
276 tis
Celkový počet zaměstnanců v členských organizacích (cca)
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Služby

 
Infoservis a Networking
 
Vzdělávání
 
Lobbying a propagace
 
Poradenství
 
Mezinárodní spolupráce

NEPŘEHLÉDNĚTE

Evropská klastrová konference 2024 se uskuteční tentokrát v Bruselu, 7. - 8. května 2024

Evropská klastrová konference je především o spolupráci: spojuje zúčastněné strany, tvůrce politik, manažery klastrů, výzkumné pracovníky, podnikatele a veřejnost, aby navázali kontakty a podnítili nové nápady pro investice.

CZECH-SLOVAK TECHNOLOGY SUMMIT 2024 (C-STS) 12. a 13. června 2024 MIKULOV

Největší Česko-Slovenský networking v oblastech kyberbezpečnost, umělá inteligence a EDIH.

Národní klastrová asociace udělila Zlatý klastr a další ocenění za rok 2022

Národní klastrová asociace i letos ocenila ty nejlepší z řad svých členů. 

Po roce opět Národní klastrová asociace vydává KLASTROVINY!

V naší publikaci se můžete seznámit se členy Národní klastrové asociace a dozvědět se jakých úspěchů dosáhli.

Aktuality a novinky

Inovace prostřednictvím integrace: Jak vytvořit a zapojit meta-klastr, EU Clusters Talk, 24. dubna 2024

Clock icon17.04.2024

Koncepce metaklastrování je progresivní strategie, která propojuje různé klastrové organizace z různých odvětví, oborů a regionů globální ekonomiky.

Technologické centrum Praha - Bioekonomický atlas NCA, české klastry a jejich členové

Clock icon15.04.2024

Technologické centrum Praha přispělo do Bioekonomického atlasu NCA. Atlas byl vytvořen díky projektům, DanuBioValNet (01/17-06/19) a GoDanuBio (07/20-12/22) spolufinancovaných Programem Národní spolupráce INTERREG DANUBE.

Autonomie, inovace a bezpečnost: Strategie EU pro letectví a obranu - EU Clusters Talk, 17. dubna 2024

Clock icon10.04.2024

Obranný a letecký ekosystém se zásadním způsobem mění, což je dáno potřebou zvýšit strategickou autonomii a přizpůsobit se ekologickým a digitálním změnám.

Třetí ročník KONFERENCE TEXWASTE, 22. května 2024

Clock icon08.04.2024

Přijďte si poslechnout příspěvky na téma udržitelnosti a cirkularity v textilním a oděvním průmyslu v ČR od odborníků z průmyslové praxe i ze státní správy a sdílet s ostatními své zkušenosti z praktické implementace.

Průmyslová automatizace

Clock icon08.04.2024

Automatizace je využití technologií a strojů pro činnosti, které se historicky dělaly ručně. Jedná se o velmi široký pojem, protože se v dnešní době automatizuje téměř vše.

KVADOS jako první firma v Česku naplno využívá privátní 5G síť od T-Mobile

Clock icon08.04.2024

Členové NCA s námi pravidelně sdílí své úspěchy a úspěchy svých členů. Vybrané příspěvky naleznete v KLASTROVINÁCH. Přečtěte si příspěvek od Asociace pro inovace v logistice a jejího člena KVADOS.