Modus | Home page

Home section

Spojujeme klastrové organizace a technologické platformy, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Více informací

 

EUROPEAN CLUSTER CONFERENCE 2022

26. - 27. září 2022 v Praze

 

Více o akci

NCA sdružuje

27 / 4
klastrových organizací a technologických platforem / výzkumných a podpůrných organizací a asociací
812 / 171
firem / ostatních členů
237 tis
Celkový počet zaměstnanců v členských organizacích (cca)
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Služby

 
Infoservis a Networking
 
Vzdělávání
 
Lobbying a propagace
 
Poradenství
 
Mezinárodní spolupráce

Aktuality a novinky

Nanoprogress významně posunuje české nanotechnologie do Evropy

Clock icon27.09.2022

Dámy a pánové,  

klastrová komunita zažívá v posledních letech výrazný rozvoj s tím, že aktuálně působí v Evropě více než 1000 vysoce aktivních klastrových organizací. V České republice máme pod hlavičkou Národní klastrové asociace řadu velmi silných a progresivních klastrů jež poskytují svým členům širokou škálu služeb s vysokou přidanou hodnotou. Tyto organizace pomáhají vyvíjet nové produkty a technická řešení a uvádět inovace do průmyslové praxe, podporují internacionalizaci svých členů a přináší jim výzkumně-vývojové a obchodní příležitosti s využitím silné sítě globálních partnerů.  

PŘEČTĚTE SI NOVÉ KLASTROVINY!

Clock icon23.09.2022

Klastroviny 9/2022 👍

Civilní, obranná a kosmická oblast: 21. září 2022: Výzvy a inovace v oblasti technologií dvojího užití

Clock icon14.09.2022

Technologie dvojího užití nabízejí nové možnosti využití a tržní příležitosti také pro společnosti, které tradičně nepůsobí v obranném sektoru.

Roadshow v oblasti kyberbezpečnosti a digitalizace

Clock icon08.09.2022

Konference se zaměřením na kyberbezpečnost a digitalizaci úspěšně pokračují i v roce 2022.

Bio-based products: The key to climate neutrality? 7 September 2022, 08:30 - 09:30 CET

Clock icon01.09.2022

Nedostatek surovin a potřeba omezit používání fosilních paliv nás upozorňuje na biomateriály, které mají nahradit neobnovitelné fosilní suroviny v evropských hodnotových řetězcích.

29. září European Sustainable Energy Week 2022

Clock icon24.08.2022

Dne 29. září 2022 se koná v rámci Evropského týdne udržitelné energie.