Modus | Home page

Udržitelnost a dobré životní podmínky: Zpráva o strategickém výhledu EU - Pozvánka na EU Cluster Talks, 6. září 2023

Novinka

Po letní přestávce European Cluster Collaboration Platform startuje novou sérií EU Cluster Talks. První webinář bude 6. září 2023 od 08:30 hod. 


Od roku 2020 vydává Evropská komise výroční zprávy o strategických prognózách, které slouží jako podklad pro stanovení priorit Komise, jejího pracovního programu a víceletého programování. Zpráva 2023 "Udržitelnost a blahobyt v centru otevřené strategické autonomie Evropy" zkoumá nejvýznamnější a vzájemně provázané sociální a ekonomické výzvy pro Evropu, které jsou nezbytné pro úspěšnou a spravedlivou socioekonomickou transformaci s cílem dosáhnout klimatické neutrality a udržitelnosti. Patří mezi ně změny v geopolitice, snaha o udržitelnou ekonomiku a blahobyt, rostoucí tlak na zajištění dostatečného financování transformace a rostoucí poptávka po dovednostech.

 

Na tomto základě navrhuje deset oblastí, v nichž musí EU jednat, aby úspěšně zvládla přechod a zajistila Evropě otevřenou strategickou autonomii a globální postavení. Společně vyzývají k vytvoření nového hospodářského modelu zaměřeného na blahobyt lidí a respektování životního prostředí. Konkrétní koordinovaná opatření v souvislosti s hospodářskou činností zahrnují: 

 • Využití jednotného trhu k prosazování odolné ekonomiky s nulovou spotřebou
  • Dosáhnout odpovídající úrovně strategické inteligence a předvídavého řízení.
  • Motivovat udržitelné obchodní modely a zajistit dostatečnou podporu pro rychlý rozvoj a zavádění čistě nulových technologií.
  • Zajistit silné propojení mezi přístupem na trh a vysokými standardy udržitelnosti.
  • Rychlá výroba základních komponentů pro přechod na energetiku, jako jsou suroviny nebo zařízení s čistě nulovou technologií.
 • Podpora změn ve výrobě a spotřebě směrem k udržitelnosti
  • Reformy a investice ve všech členských státech s cílem snížit emise uhlíku a snížit znečištění hospodářství.
  • Podpora oprav v rámci poprodejních služeb a oběhového designu.
 • Směřování k "Evropě investic" zvýšením soukromých finančních toků na podporu strategických investic pro transformaci.
  • Využití veřejného financování jako katalyzátoru pro soukromé investice do průlomových projektů udržitelnosti.
  • Pokračovat v úsilí o usnadnění přístupu k příslušným zdrojům financování EU pro evropské začínající a malé a střední podniky.
 • Další posun politických a ekonomických ukazatelů směrem k udržitelnému blahobytu podporujícímu začlenění.
 • Zajištění toho, aby každý mohl úspěšně přispět k přechodu k udržitelnosti.
  • Zvýšit účast všech skupin obyvatelstva na trhu práce.
  • Podpora celoživotního vzdělávání.
  • To je třeba sladit s přizpůsobením pracovišť a pracovních podmínek novým typům pracovních míst, generačním očekáváním a potřebám pracovníků.

V této souvislosti pořádá 6. září 2023 European Cluster Collaboration Platform jménem Evropské komise přednášky EU Clusters Talk na téma Udržitelnost a dobré životní podmínky: Zpráva o strategickém výhledu EU, 8:30 - 9:45, aby se seznámili se zjištěními uvedenými ve zprávě o strategickém prognózování a diskutovali o tom, jak mohou klastry přispět k této strategické vizi a připravenosti Evropské unie co nejlépe využít příležitostí uvedených ve zprávě.

 

Tato akce je součástí online setkání, která komunitě klastrů dvakrát týdně přináší Evropská platforma pro spolupráci klastrů. Nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

 

REGISTRACE

 

Předchozí registrace na tuto akci je povinná do 6. září 2023, 7:30 hod. 

 

Tato přednáška EU Clusters Talk je určena účastníkům z Evropské unie a zemí SMP/COSME. Schválení účasti na zasedání bude uděleno individuálně.