Modus | Home page

Úspěchy AUTOKLASTRU v roce 2022

Novinka

Autoklastr se v roce 2022 aktivně rozvíjí vstříc novým směrům v oblasti digitalizace a tzv. zelené transformace a daří se mu naplňovat vytyčenou strategii.


Jako velmi úspěšně hodnotíme spolupráci se startupy, kdy se nám podařilo připojit do mezi-národního konsorcia mladou dynamickou Ostravskou společnost TastyAir, která se dříve věnovala vývoji mobilních her a nyní se specializuje na virtuální a rozšířenou realitu v průmyslu. Společně s klastry ze Španělska a Portugalska vyvíjíme aplikaci pro výuku LEAN procesů a moderních prvků v průmyslu Industry 4.0. Erasmus+ projekty jsou přínosné jak pro rozvoj klastrů, tak mají nezpochybnitelný přínos pro členy. Tzv. gamifikace odborného vzdělávání je směr, který bude udávat trend v příštích letech. Vzdělávání by mělo studenty bavit, a především zaujmout a podnítit k dalšímu v zdělávání.

 

 Foto z vývoje aplikace na tabletu pro studenta a jeho stanoviště ve hře LEAN40SG, kde skládá svůj komponent z lego dílků, dle manuálu a sleduje stav zásoby objednává dopravu na další stanoviště, kde hraje již jiný student. Cíl je složit co nejvíce aut v zadaném čase. Hra má celkem 4 kola kdy se představují prvky lean metod a přidávají se virtuální pomocnici v podobě Industry 4.0 prvků, jako jsou kolaborativní roboti nebo 3D tiskárny, prediktivní údržba a jiné.

 

 

Autoklastr úspěšné zorganizoval v Ostravě závěrečnou dvoudenní Matchmakingovou akci projektu Intonomous z programu COSME ESCP 4I zaměřenou na podporu internacionalizace malých a středních podniku na třetích trzích v oblasti autonomní mobility. V době covidové se podařilo úspěšně absolvovat obchodní mise do USA a Spojených arabských emirátů, online proběhla pouze mise do Kanady, kde jsme měli jediného zástupce z České republiky, člena Autoklastru, společnost ROBOAUTO. Ostrava jako brána pro inovace pro region CEE a jeho inovační centrum (MSIC) společně s Autoklastrem navázali spolupráci s regiony ve Francii pro budoucí rozvoj inovačních aktivit.

  

Výkonný ředitel Autoklastru Libor Dobeš projednává spolupráci s největším automobilovým klastrem ve Francii (NextMOVE), který je pro nás velkou inspirací v mnoha oblastech. Autoklastr je aktivní i v dalších evropských

 

 

 

Autoklastr je aktivní i v dalších evropských projektech a sítích a upevňuje svoji pozici coby důvěryhodného a kompetentního partnera. V evropské sítí EACN (European Automotive Cluster Network) jsme členy a zároveň jsme zastoupení v představenstvu a aktivně působíme v pracovních skupinách. Jsme partnery v první lize evropských inovačních projektů z programu HORIZON 2020 výzvy INNOSUP s projektem AMULET, který vyhledává a podporuje malé a střední podniky z oblasti navrhování a konstrukce výrobků s nižší hmotnosti tzv. „lightweight“, kdy vedlejším cílem je úspora emisí CO2. Jsme partnery v COSME European Cluster Excellence projektu s názvem EVOLUTE, kde je hlavním cílem zlepšit služby nabízené členům, rozvíjet se a poskytnou členům možnost zúčastnit se výměnných pobytů tzv. Cluster Exchange. EVOLUTE partnerství představujeme ve stánku na klastrové konferenci v Praze. Jako úplně poslední úspěch jsme se zařadili od září 2022 mezi první pilotní vlnu tzv. EU-ROCLUSTER s projektem RESIST. Celkem pět evropských klastrů z Francie, Španělska, České republiky a Rakouska založilo první EUROCLUSTER schválený Ev-ropskou komisí pro ekosystém mobility, dopravy a automobilového průmyslu. Cílem je pomoci malým a středním podnikům v jejich procesu ekologické a digitální transformace a zvýšit úroveň jejich odolnosti vůči nadcházejícím výzvám. Za tímto účelem je připraveno více než 1 milion EUR v kaskádových fondech prostřednictvím různých výzev týkajících se pěti specifických oblastí: vytváření sítí, inovace, přizpůsobení, školení a internacionalizace.

 

 Ing. Adam Priechodský, projektový manažer, www.autoklastr.cz