Modus | Home page

Využití 3DTisku ve výrobě implantátů

Novinka

3DTisk je relativně nová technologie, využitelná jak pro sériovou, tak i pro vysoce individualizovanou výrobu.


Firma ProSpon je členem klastru CZECHIMPLANT, kde byla i zakládajícím členem. Důležitým mezníkem v procesu výroby implantátů byl rok 2015, kdy si ProSpon pořídil tzv. 3D tiskárnu(od firmy Concept Laser) na 3Dtisk z titanu a jeho slitin.

Tím doplnili kompletní portfolio výroby náhrad všech lidských kloubů i ostatních částí lidského skeletu  o individuální implantáty pro ortopedické i onkologické indikace. 3DTisk má význam hlavně pro individuální implantáty na míru, kde by běžný proces výroby byl tak dlouhý, že by pro pacienta nebyl přínosem. To se zvlášť týká onkologických pacientů, kde jakékoli prodlení může být život ohrožující. Postupně ve spolupráci s vysokými školami vyvíjeli systém zpracování titanové slitiny a jeho optimalizaci tak, aby bylo možné maximálně využít možnosti této převratné technologie. Ale je třeba se zabývat i ekonomickým hlediskem. Příliš drahé implantáty nelze dělat tam, kde je možné využít výrazně levnější standardně obráběné modulární systémy náhrad velkých kloubů. Ale pro individuální pacienty s velkým defekty lze naopak výborně a efektivně vzhledem ke stavu pacienta tuto technologii použít. Posunuli se jak v technologické, tak v biologické oblasti, umí používat porézní struktury, které nejsou jinak vyrobitelné, mohou programovat změnu tuhosti implantátu podle tuhosti nahrazené kosti.
Důležité je i možnost vrůstání kostních buněk do vytvořených pórů základního materiálu. Další výhodou porézního 3Dtisku je, že do porézní struktury je možné aplikovat různé resorbovatelné materiály, které dovolí cílenou aplikaci antibiotik nebo jiných léčiv a zajistí tak jejich postupné uvolňování.

Procento výroby implantátů pomocí 3D tisku kovů je ve srovnání se standardními technologiemi prozatím malé, ale pro velké defekty a jejich náhrady, jako jsou pánve, lopatky, ramena a kolena je možné pokrýt potřeby pro každého potřebného pacienta. Vyrábí náhrady i pro dětské onkologické pacienty, kde je nutné vyrobit implantát, který dokáže pokrýt i růst poškozené končetiny, např. při resekci růstových plotének, které jsou u všech velkých kloubů. To se používá například u rostoucí náhrady kolenních a kyčelních kloubů, ale i např. předloktí rádia. Nejmenší implantát, který zatím dělali, je náhrada zápěstní kůstky lunatum, která se také doplňuje poréznímu strukturami, aby k němu mohli přirůst šlachy. Naopak největšími implantáty jsou náhrady části pánve. Tady se využije i 3D tisk z polymerů, ne pro implantáty, ale pro ořezové šablony, které se vytisknou přímo z CT modelu na míru a pomocí kterých je operatér schopen odstranit přesně tu část kosti, která odpovídá vytištěnému implantátu.

I přes to, že jsou malá firma, snaží se s implantáty dostat do celého světa. Mají cca 10 distributorů v různých částech světa, orientují se hodně i na východní trhy. Pomalu se 3D implantáty stávají hlavním oborem výroby. Vyrábí i implantáty pro veterinární účely – například pro psy.

Prozatím nevidí velké rozšíření 3D tisku přímo v nemocnicích, protože legislativa kolem výroby zdravotnických prostředků je velmi přísná a nemocnice nebudou schopné tyto podmínky plnit. Proto je jednodušší vyrábět tyto implantáty v přísně specializovaných firmách s certifikací. Imunitní reakce na díly vyrobené 3D tiskem je stejná jako u jiných běžných implantátů, protože např. používané materiály pro 3d tisk mají stejné standardizované složení, jako u obráběných implantátů. Schválení nového typu slitiny je v současné době náročný proces, který by zabral minimálně 3 roky práce s několikamilionovými náklady. Přesto se na doplnění kovových částí implantátu dalším 3D tiskem různých biomateriálů neustále pracuje.

Pro snadnou identifikaci jsou lidem s implantáty vystavovány tzv. karty implantátu, a to jak pro případné ošetření v jiné zemi, nebo i pro průchod přes bezpečnostní rámy např. na letišti, což jim umožní bez problémů cestovat i letadly.

 

Ing. Zdeněk Čejka              

ProSpon, spol. s r.o.

 

 

Nabídka Centra transferu technologií AV ČR

Klára Langerová, Radka Šmídová,
langerova@ssc.cas.cz, smidova@ssc.cas.cz

 

Samo-rezonující vodní paprsek – Ústav geoniky AV ČR

Zařízení pro potahování drátů biodegradabilními polymery - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Zdroj nízkoteplotního plazmatu pro medicínské bioaplikace - Fyzikální ústav AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR
Detektor koncentrace nanočástic - Ústav experimentální medicíny AV ČR
Potravinový doplněk při imunomodulační léčbě - Biologické centrum AV ČR
Aplikační laboratoř řasových biotechnologií - Mikrobiologický ústav AV ČR

 

 

Nabídka Transfera.cz

Petr Suchomel,
petr.suchomel@upol.cz

 

Aditivní výroba protetických pomůcek – Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní, Regionální technologický institut
Záchranná kolébka - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Detekce bakterií v plodové vodě - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dezinfekce - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nový materiál pro krytí chronických ran - Univerzita Pardubice
Kompozice biopolymerního krytí postižených tkání, zejména pro aplikaci bioaktivních látek - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Stabilizovaný kosmetický polymerní gel s hojivými účinky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Obuvnická stélka s magneto terapeutickými účinky, zejména pro diabetiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Affiblot : screeningové zařízení pro výběr protilátek - Univerzita Pardubice
Konjugáty s řízenou rychlostí uvolňování léčiva s nosiči protinádorového léčiva - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vyšetření chuti s využitím telemedicíny - Univerzita Pardubice
Digi2HEALTH digitální inovační hub se zaměřením na telemedicínu – Univerzita Palackého v Olomouci

 

Všechny nabídky vědy a výzkumu pro toto odvětví najdete podrobněji v přiložené prezentaci HEALTH.

 
Přidáno: 24.11.2022 13:50:13
Přidáno: 24.11.2022 13:53:30