Modus | Home page

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MELPRO 2022, Praha 18. - 19. září 2022 v Praze

Novinka

6. ročník mezinárodní konference MELPROmembránové a elektromembránové procesy


Česká membránová platforma by vás ráda pozvala na 6. ročník mezinárodní konference MELPROmembránové a elektromembránové procesy, která se uskuteční
18. – 21. září 2022 v Praze, Hotelu International.

Hlavním cílem konference je umožnit setkání akademických pracovníků, inženýrů, průmyslových výzkumníků a uživatelů membránových aplikací, aby se podělili se o své zkušenosti, výsledky výzkumu a diskutovali o praktických výzvách a aplikovaných řešeních, se kterými se setkali.

Na základě tohoto cíle byla sestavena struktura témat konference MELPRO 2022, jak je uvedeno na webových stránkách konference.

Program se skládá z přednášek, posterů a panelových diskuzí s předními řečníky, pokrývajícími širokou škálu témat. Tento bohatý program poskytuje všem účastníkům mnoho příležitostí k setkání a vzájemné interakci.

Pro letošní ročník je připravena, jako doplňkový tematický program, prohlídka Staré čistírny odpadních vod v Praze Bubenči, a protože je konference MELPRO mimořádnou událostí, zajistili organizátoři při této příležitosti zprovoznění původních parních strojů a další techniky během prohlídky pro účastníky konference. Prohlídka, včetně slavnostní večeře, je součástí konferenčních poplatků.

Pro sponzory je připraveno několik balíčků podpory, pokud by někdo chtěl konferenci MELPRO podpořit a stát se její součástí, jistě si některý vybere, případně se spojte s organizátory konference a domluvte se individuálně.