Modus | Home page

NCA JE SOUČÁSTÍ JEDNOHO Z ÚSPĚŠNÝCH KONSORCIÍ EDIH nominovaných v rámci výzvy EVROPSKÁ CENTRA PRO DIGITÁLNÍ INOVACE

Novinka

Dne 25.1.2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně vítězné kandidáty z ČR na Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH).


Dne 25.1.2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně vítězné kandidáty z ČR na Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH). Jeden z šesti kandidátů z ČR je Digital Innovation Hub Northern and Eastern Bohemia, jejímž partnerem je i Národní klastrová asociace. Kandidáti postupují do užšího výběru soutěže a společně se utkají na pomyslném „bitevním poli“ v Bruselu.

 

Konsorcium se sídlem v Liberci působí intenzivně zejména na území Libereckého a Královehradeckého kraje s přesahem činnosti do JV Německa a JZ Polska a dalších českých regionů. Lídrem je Agentura regionálního rozvoje v Liberci, pod kterou spadá inkubátor LIPO.INK. Kromě NCA je součástí konsorcia Výzkumný ústav strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, Technická univerzita v Liberci, Univezita Hradec Králové, Ústav fyziky plazmatu AV ČR a Centrum investic, rozvoje a inovací.

 

 

 

 

Přeshraniční spolupráce je navázána s partnery Technische UNI Chemnitz, Fraunhofer IWU Chemnitz, Wroclavskie Centrum Transferu Technologii,Wroclaw Politechnika, Opole Univerzity, Lausitz-Life and Technology Centre for innovation and technology transfer, HS Zittau/Goerlitz, Erzgebirge Wirtschafts forderung Chemnitz.

                           

Digital Innovation Hub Northern and Eastern Bohemia staví na prohlubování propojení expertního a technologického know-how progresivních digitalizačních aktivit subjektů poskytujících dlouhodobě služby v oblasti digitální transformace MSP a veřejného sektoru, inovací, technického vzdělávání a také na poli základního a aplikovaného výzkumu, s vazbou na oblast AI a kyberbezpečnosti. Konkrétně se jedná aktivity jako vývoj nových technologií ve strojírenství, robotika, kybernetika, strojové učení, rozpoznávání řeči, senzorika, nanomateriály a super přesná optika.

 

 

       Zahraniční partneři

 

 

 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu