Modus | Home page

NCA dnes podepsala Memorandum o spolupráci s Transfera.cz

Novinka

Transfera.cz je platforma hájící zájmy transferové komunity v Česko republice s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.


Prostřednictvím činnosti spolku a jejich členů upevňuje vzájemně přínosné vztahy akademické sféry a firem, podporuje rozvoj inovací s cílem posílit konkurenceschopnost ČR, je partnerem relevantních orgánů veřejné správy, poskytuje informace, expertní stanoviska a analýzy v oblasti transferu technologií a znalostí, navazuje mezinárodní spolupráce s obdobnými zahraničními asociacemi a napomáhá šíření výsledků výzkumu a vývoje.

 

Vzhledem k zaměření svých činností a shodě zájmů se Národní klastrová asociace a Tranfera.cz dohodly deklarovat oficiálně vůli k vzájemné spolupráci v oblasti podpory cílově orientovaného výzkumu, vývoje a inovací. A to zejména v těchto oblastech:

 

  • prezentace oborových zaměření klastrových organizací členské základně Transfera.cz s cílem najít vhodná témata či prohloubit již existující spolupráci,
  • sdílení nabídek a poptávek po spolupráci s využitím databáze projektů, který spolek Transfera.cz vede. Databáze Transfera.cz má ambice stát se kromě národní databáze projektů s komerčním potenciálem také centrálním místem pro sběr poptávek po technologiích, inovacích či expertízách poskytovaných vědeckovýzkumnými organizacemi. Pro její efektivní využití se musí dostat do co největšího povědomí firem všech velikostí. Vzhledem k tomu, že v této oblasti mají výzkumné organizace omezené možnosti, je žádoucí využít spolupráce s organizacemi sdružujícími velké počty firem v co největším počtu oblastí. NCA umožní zvýšit povědomí o této databázi,
  • zapojení do mezinárodních konsorcií a projektů,
  • možnost zapojení členů Transfera.cz do mezinárodní sítě KETGATE,
  • vzájemná propagace i na mezinárodní úrovni.

 

Těšíme se na spolupráci.