Modus | Home page

7. 12. 2022 Den klastrů v Kraji Vysočina

 

 

 

Místo konání:

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) - Tolstého 1556, 586 01 Jihlava, výukové centrum - A113Registrace na Den klastrů v Kraji Vysočina ZDE.Možnosti prezentace a partnerství na konferenci Den klastrů.

 PROGRAM DNE KLASTRŮ 7. prosince 2022


10:00 – 10:30
Registrace účastníků a networking

 

 


10:30 – 11:40
Úvodní slovo

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava
Ing. Petr Porák, ředitel odboru PO1 a finančních nástrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
Ing. Jiří Herinek, prezident NCA; PhDr. Mgr. Ivo Říha, viceprezident NCA


Předání ocenění ZLATÝ KLASTR za rok 2021

 

 


11:40 – 12:00
Coffee Break

 

 


12:00– 13:30
Klastrové prostředí v národním i mezinárodním kontextu

 

Ing. Petr Porák, ředitel odboru PO1 a finančních nástrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu - Klastry a technologické platformy jakou součást inovační infrastruktury v následujících letech

Ing. Kristýna Rivolová, Ministerský rada, Sekce fondů EU - Výzva Spolupráce – Klastry s důrazem na změny oproti posledním výzvám z OP PIK

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D., Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie regionálního rozvoje - Klastry a ekosystém kulturních a tvůrčích odvětví

 

 


13:30 – 14:15
Oběd

 

 


14:15 – 15:00
Inovační prostředí Kraje Vysočina

 

Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana, Regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny, NNO - představení inovační strategie Kraje Vysočina

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava - představení výzkumného potenciálu VŠPJ a možnosti spolupráce

Ing. Jana Vykoukalová, předsedkyně představenstva klastru CZECHIMPLANT - prezentace klastru Czechimplant s důrazem na využití potenciálu inovačního prostředí v Kraji Vysočina

 

 

 

15:00 – 15:40
Ocenění klastrový manažer a úspěšné klastrové organizace roku 2021 v oblastech:

1. Rozvoj a inovace ve firmách
2. Internacionalizace
3. Vzdělávání
4. Rozvoj regionálního inovačního prostředí
(předání ocenění úspěšným klastrovým organizacím a manažerovi roku v jednotlivých kategoriích)

 

 


15:40 – 16:00
Coffee Break

 


16:00– 16:45
Panelová diskuse

 

 

17:00– 17:45
Exkurze vybraných vývojových pracovišť a laboratoří VŠPJ 
v místě akce přímo na VŠ

 19:30 - 23:00
Společenský večer v Radniční restauraci Jihlava / jen pro zvané

 

 

 

 

 

 

 

V místě konání akce je poměrně obtížné zaparkovat. Doporučujeme zajistit si parkování v místě ubytování. Další možností je parkování na ulici Fritzova, viz. mapka, ale nelze na toto místo spoléhat.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DRUHÉHO DNE 8. prosince 2022 (pouze pro členy Národní klastrové asociace)

 

Místo konání školení klastrových manažerů
Vysoká škola polytechnická Jihlava, místnost 1NO25  - Tolstého 1556, 586 01 Jihlava

 

10:00 - 12:00  Školení klastrových manažerů -
EU Industrial Strategy a systém dotačních podpor na EU úrovni

Po prezentaci bude prostor pro diskusi.

 

Cílem je předání zkušeností mezi klastrovými manažery. Nejen ukázka výstupů realizovaných projektů, ale i postup, jak jich bylo dosaženo a návody, na co si dát pozor.

 

 

 

 

 

Možnosti ubytování

EA Business hotel Jihlava- cca 10 minut od VŠPJ

 

Grandhotel Jihlava Garni - cca 8 minut od VŠPJ

 

Penzion Atrium - cca 7 minut od VŠPJ

 

Hotel Villa Eden - cca 4 minuty od VŠPJ

 

Další možnosti ZDE

 

 

 

Mapka místa konání konference a hotelů a pro lepší orientaci