Modus | Home page

18. 10. 2018 Den klastrů v Plzeňském kraji

Putovní „Den klastrů“ tentokrát v Plzeňském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Klastrem MECHATRONIKA uspořádala 18. října v Plzni v pořadí již šestý „Den klastrů“ v regionech ČR s cílem seznámit širší veřejnost, zástupce firem, univerzit a jiných organizací s činností a úspěchy klastrových organizací. Záštitu nad akcí převzali hejtman Plzeňského kraje, Josef Bernard, a primátor Statutárního města Plzně, Martin Zrzavecký.

Program Dne klastrů v Plzeňském kraji ZDE.

Průvodce Dne klastrů si prohlédněte ZDE

Den klastrů v Plzeňském kraji probíhal v netradičních post-průmyslových prostorách DEPO2015, které vytvořily pro tuto akci originální atmosféru propojení kultury s byznysem. Den klastrů se totiž v Plzni odehrál v úvodu Česko-bavorských kulturních dnů. Téměř 70 účastníků přivítal náměstek hejtmana Plzeňského kraje, Ivo Grüner, společně s ředitelkou Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Irenou Vostrackou.

Prezidentka Národní klastrové asociace (NCA), Pavla Břusková, pozdravila také bavorské partnery a ve své prezentaci poukázala na rostoucí význam kvalitní klastrové politiky v regionálním, národním, evropském i globálním kontextu. „Klastry jsou nástroji pro zvyšování konkurenceschopnostiSpolečně se totiž firmy ve svém oboru dostanou dál a rychleji než individuálně. Firmy z přirozeného klastru sdružené v klastrové organizaci si mohou stanovit ambiciózní strategické cíle, kterých pak dosahují prostřednictvím společných projektů ať už ve výzkumu a inovacích nebo internacionalizaci.“, vysvětlila Pavla Břusková.

Účelnost systémové podpory klastrů a koncepčního zastřešení jejich rozvoje potvrdil Dr. Stephan Pflugbeil z bavorského Ministerstva hospodářství, energetiky a technologie, kde zodpovídá za útvar aplikovaného výzkumu a klastrů. Všem 17 bavorským klastrům ministerstvo přispívá z 50 % na provozní náklady. Do jejich strategie nezasahuje, ale pro každý klastr má speciální komisi, která je o všem informovaná a schvaluje jeho podnikatelské plány. Zajímavostí je, že klade důraz na kvalitní personální obsazení managementu klastru, včetně toho, že každý klastr má svého mluvčího, kterým je respektovaný odborník či vědec v daném oboru.

Dr. Pflugbeil rovněž zasedl v panelové diskusi, kterou moderoval doc. Jiří Blažek z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. Dalšími panelisty byli Michal Zemko, prezident Klastru Mechatronika, Petr Tomášek, manažer Moravského leteckého klastru, Alexander Schäferling, mluvčí bavorského Klastru mechatronika a automatizace, a Jiří Herinek zastupující Český optický klastr. Diskuse otevřela témata vzniku nových služeb a aktivit pro členy klastrových organizací a jak management klastru pomáhá rozvíjet spolupráci i v podmínkách konkurence mezi firmami či nedostatku lidských zdrojů. Opětovně se ukázalo, že tyto vysoké nároky na management klastrových organizací, následně realizovaná progresivní řešení a synergie z nich vyplývajících činí z klastrů tahouny hospodářského rozvoje.

Odpolední část programu byla věnována matchmakingu mezi účastníky akce a prezentaci mezinárodních projektů  SMART watchDanuBioValNet a KETGATE spolufinancovaných z programu Interreg. Partnerem akce a patronem projektu KETGATE se stala Meopta - optika, s.r.o. (www.meopta.com)

Během celého Dne klastrů byli návštěvníkům k dispozici stánky jednotlivých klastrových organizací seznamující s jejich aktivitami, projekty a dosaženými výsledky. Mezi vystavovateli byl tentokrát Klastr MECHATRONIKA, Klastr Chytrý Plzeňský kraj, Český optický klastr, Hi-Tech inovační klastr, Moravský letecký klastr, Moravskoslezský automobilový klastr, Národní strojírenský klastr a klastr Nanoprogress.

Fotogalerie

Prezentace

Přidáno: 23.04.2020 9:24:34
Přidáno: 23.04.2020 9:24:38
Přidáno: 23.04.2020 9:24:38
Přidáno: 23.04.2020 9:24:39
Přidáno: 23.04.2020 9:24:42
Přidáno: 23.04.2020 9:24:43
Přidáno: 23.04.2020 9:24:44